AOV ZZP voor een aannemer

Wat is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor een aannemer?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een soort van polis die een aannemer afsluit om inkomsten te hebben tijdens ziekte, of als u invalide wordt of een bedrijfsongeval krijgt. Bijna altijd wordt deze verzekering afgesloten door mensen die niet in loondienst zijn. Ook wanneer u geld wilt lenen voor een eigen woning wordt in de meeste gevallen een ao-verzekering afgesloten.

Ben ik als aannemer verplicht om een AOV te hebben?

Bent u aannemer of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u waarschijnlijk binnenkort verplicht om een verzekeringspolis af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is aan het eind van 2019 afgesproken in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Op dinsdag 3 maart jl. heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) het advies voor een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover het advies aan de regering aan onder andere aannemers.

Heeft u als aannemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wanneer u als zzp aannemer of meewerkend echtgenoot betrokken raakt bij een ernstig ongeluk, kan uw inkomen voor een aanzienlijk deel wegvallen. Als werknemers kunt u in dit geval terugvallen op het bedrijf waar u werkt en na 2 x 12 maanden terugvallen op de WIA. Als zzp-er of meewerkend echtgenoot moet u zelf zorgen voor uw inkomen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Wees daarom verstandig en bescherm uzelf tegen inkomensverlies met een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Bent u zzp aannemer, dan kunt u advies krijgen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer ben ik als zzp-er aannemer arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt ben je als je voor een groot deel niet meer kunt werken als aannemer. Dat kan gebeurt zijn door ziekte of door een ongeluk. Maar ook bij bijvoorbeeld een zwangerschap bent u tijdelijk arbeidsongeschikt. Hierbij maakt het geen verschil of het ongeval werkgerelateerd is. Ook sportongevallen zijn in bijna alle gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er aannemer kunt dus voor korte tijd niet tot arbeid in staat zijn en dit risico op verschillende manieren verzekeren.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering online vergelijken en online advies zoeken

Een van de grote voordelen van vergelijkingswebsites is de mogelijkheid via een online tool de verscheidene arbeidsongeschiktheidsverzekeringen naast elkaar te zetten. En daarna via een online advies de overeenkomsten tussen de verschillende verzekeringen op een rijtje te laten zetten om een weloverwogen aankoop te kunnen doen. De meeste assurantiekantoren bieden u als aannemer de mogelijkheid om via de computer een arbeidsongeschiktheidsverzekering in orde te maken. ben jevoldoende bekend met een AOV? Dan bieden het merendeel van de verzekeringsmaatschappijen u als aannemer de mogelijkheid om eigenhandig een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid in orde te maken.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een aannemer

Voor jou als DGA aannemer is het belangrijk om te weten wat een AOV allemaal afdekt. Daarom kun je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Vaste of leeftijdsgebonden premie

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Welke uitsluitingsgronden hanteert de verzekeraar

 • Heb ik vrije keuze in behandelaars

 • Zijn alleen bedrijfsongevallen verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Wie bepaalt mijn percentage arbeidsongeschiktheid

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Moet ik passend werk accepteren

En zo zijn er meerdere punten te bedenken die mee tellen bij het afsluiten van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Zaken waar je meestal geen antwoord op kunt vinden via de website van een assurantiekantoor.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een aannemer

Waarom is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zo belangrijk voor een aannemer? DGA-s of meewerkende echtgenoten hebben geen vangnet zoals de ziektewet. Raakt u arbeidsongeschikt door een sportongeval of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een kortere tijd geen inkomen is veelal nog wel te overbruggen met eigen middelen, maar het toekomstperspectief verandert als u als aannemer voor langere tijd niet aan de slag kunt.

Om het wegvallen van uw inkomsten op te vangen, is het mogelijk om een AOV afsluiten. Het merendeel van de polissen geven dekking tegen ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U hebt overigens zelf de keuze of je ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is zeker een onderwerp dat een adviseur u perfect kan uitleggen. Het is absoluut noodzakelijk om verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken speciaal omdat dit soort verzekeringen voor een aannemer aanzienlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat kost een aov

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een aannemer is meestal niet goedkoop. Hoe hoog de premie is van de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft te maken met een aantal factoren:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld fysieke klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort wilt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer complexe dekking

Zo ziet u dat een een aantal specifieke punten direct invloed hebben op de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waar wellicht nog iets te winnen is, is in de fiscale afwikkeling van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een aannemer aftrekbaar, aov berekenen, een aov afsluiten

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verzekert uw eigen inkomen. De uitgave voor deze verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is geen bedrijfsmatige uitgave en daarom niet op te voeren als uitgave uw bedrijf. De uitgave van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn echter wel fiscaal te verrekenen binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan uw uitgave voor uw aov verzekering in te vullen onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. U dient zich wel te realiseren dat wanneer u de betalingen voor uw aov verzekering altijd heeft afgetrokken van uw inkomen bij uw aangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een bruto uitkering.

Andere oplossingen voor een aov verzekering zzp en aov verzekering vergelijken

Als eerste heeft u de mogelijkheid om uzelf als aannemer vrijwillig te verzekeren bij het UWV. Als u een eigen bedrijf begint, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij het UWV. U meldt zich aan bij UWV binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werkgever of uitkering is gestopt. De fiscaliteit van deze vorm van premie betalen is gelijk aan een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een tweede optie is om een private vangnetverzekering af te sluiten. Let hier wel op enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u op medische gronden geen normale aov verzekering kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als ondernemer werkzaam mag zijn. Net als bij de de vorige optie via het UWV is ook nu de premie fiscaal te verrekenen.

Een derde optie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met gelijkgestemde ondernemers. Dit moet dan een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De deelnemende ondernemers storten dan regelmatig een zeker bedrag op de rekening van deze schenkkring. Valt een ondernemer uit door ziekte of ongeval, kan hij of zij rekenen op een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Er is ook nog de mogelijkheid om als aannemer een combinatie te maken van een schenkkring met een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een assurantiekantoor. Dan wordt de tegemoetkoming uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het wegvallen van het inkomen op te vangen en daarna treedt de aov verzekering in werking. Door de langere periode van het eigen risico worden de kosten van de aov sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl