AOV ZZP voor een accountant

Wat is een aov voor een accountant?

Een aov is een verzekering die een accountant afsluit om inkomsten te hebben als u langere tijd ziek bent, of als u mindervalide wordt of een ongeval krijgt. Meestal wordt een dergelijke verzekering aangekocht door mensen met een klein eigen bedrijf. Ook wanneer u een financiering probeert te krijgen voor een eigen woning wordt in de meeste gevallen een ao-verzekering afgesloten.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht voor een accountant?

Bent u accountant of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u waarschijnlijk binnenkort verplicht om een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is in de laatste maanden voor de jaarwisseling tot stand gekomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Begin maart 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) de aanbeveling voor een verplichte aov voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover weten we nu iets over de voorgenomen verplichting aan onder andere accountants.

Waarom u als accountant of zzp-er een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heeft

Wanneer u als zzp accountant of meewerkend echtgenoot betrokken raakt bij een ernstig ongeluk, kunnen uw inkomsten voor een aanzienlijk deel wegvallen. Als werknemers kunt u in dit geval terecht bij uw werkgever en na 2 x 12 maanden automatisch een bestaande wettelijke voorziening. Als DGA of meewerkend echtgenoot draagt u zelf verantwoordelijkheid voor uw inkomen tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Daarom is het verstandig om uzelf te beschermen tegen verlies van uw inkomsten met een aov. Bent u zzp accountant, dan kunt u advies krijgen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer bent u als zzp-er accountant arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt ben je als je in het geheel niet meer kunt werken als accountant. Dat kan komen door ziekte of door een ongeluk. Maar ook bij bijvoorbeeld een zwangerschap bent u tijdelijk arbeidsongeschikt. Het maakt niet uit of de arbeidsongeschiktheid met uw werk te maken had. Zelfs sportongevallen zijn in veruit de meeste gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er accountant kunt dus voor korte tijd niet geschikt voor arbeid zijn en dit risico op allerlei manieren verzekeren.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering online vergelijken en online advies krijgen

Het grote voordeel van online vergelijken is het gemak om via een online module de diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen naast elkaar te zetten. En daarna via een online advies de verschillen tussen de verschillende verzekeringen te kunnen overzien om een gewogen beslissing te kunnen nemen. De meeste verzekeringsmaatschappijen geven u als accountant de gelegenheid om via de website de arbeidsongeschiktheidsverzekering in orde te maken. Bezit je zelf de nodige kennis van een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan bieden veel verzekeringskantoren u als accountant de mogelijkheid om online een aov in orde te maken.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een accountant

Voor jou als zelfstandig ondernemer accountant is het belangrijk om te weten wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering allemaal afdekt. Daarom moet je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Vaste of leeftijdsgebonden premie

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Heb ik vrije keuze in behandelaars

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Kan ik deze AOV zonder tussenpersoon afsluiten

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Word ik verplicht werk anders dan mijn eigen beroep te aanvaarden

En zo zijn er ook nog andere punten te bedenken die belangrijk zijn bij het afsluiten van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Vragen waar je niet altijd direct een antwoord op kunt vinden via de website van een tussenpersoon.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een accountant

Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo belangrijk voor een accountant? Zelfstandig ondernemers of meewerkende echtgenoten zijn niet verzekerd via de ziektewet. Kunt u uw beroep niet meer uitoefenen door een bedrijfsongeval of ziekte, dan vallen de inkomsten weg. Een kortere periode geen inkomen is vaak nog wel te overbruggen met eigen middelen, maar alles verandert als u als accountant voor lange tijd uw beroep niet kunt uitoefenen.

Om wegvallende inkomsten te ondervangen, kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. De meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voorzien in een uitkering bij ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U kunt overigens zelf kiezen of je ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is zeker een onderwerp dat een specialist u prima kan uitleggen. Het is absoluut noodzakelijk om verschillende AOV verzekeringen te vergelijken speciaal omdat dit soort polissen voor een accountant aanzienlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat kost een aov verzekering

Een aov voor een accountant is meestal best prijzig. De hoogte van de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft te maken met een aantal factoren:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld fysieke klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort wilt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u wenst: de premie stijgt bij een meer uitgebreide dekking

U merkt dat een een aantal specifieke punten direct invloed hebben op de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waar zeker nog iets te winnen valt, is in het al of niet aftrekbaar maken van de aov polis.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een accountant aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert uw eigen inkomen. De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen zakelijke kostenpost en daarom niet aftrekbaar als uitgave door uw bedrijf. De uitgave van uw AOV zijn echter wel fiscaal te verrekenen op uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan uw uitgave voor uw aov aan te geven onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Let er wel op dat wanneer u de premie voor uw aov altijd heeft opgevoerd bij uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een belastbare uitkering.

Alternatieven voor een aov verzekering zzp en aov vergelijken

Als eerste heeft u de optie om uzelf als accountant uit vrije wil te verzekeren bij het UWV. Als u een eigen bedrijf begint, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij het UWV. U dient zich binnen 13 weken aan te melden nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werkgever of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan een normale aov verzekering.

Een tweede optie is om de private vangnetverzekering af te sluiten. Hiervoor gelden enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u vanwege medische redenen geen gewone aov kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als ondernemer werkzaam mag zijn. Net als bij de de eerste optie via het UWV is ook hier de premie fiscaal te verrekenen.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met meerdere ondernemers. Dit moet dan een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De verschillende ondernemers storten dan maandelijks een zeker bedrag op de rekening van deze schenkkring. Wordt een van de deelnemers ziek, kan hij of zij rekenen op een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Als laatste kan ook gekozen worden om als accountant een combinatie te maken van een schenkkring met een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een assurantiekantoor. Hier wordt de uitkering uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren van het inkomensverlies op te vangen en daarna treedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering in werking. Door de lange periode van het eigen risico worden de kosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl