AOV ZZP voor een alphahulp

Wat is een aov voor een alphahulp?

Een aov is een soort van polis die een alphahulp afsluit om een inkomen te hebben wanneer u ziek bent, of als u invalide wordt of een ongeluk krijgt. Meestal wordt een dergelijke verzekering aangekocht door mensen met een klein eigen bedrijf. Ook wanneer u een financiering probeert te krijgen voor een eigen huis wordt vaak een ao-verzekering afgesloten.

Is een AOV verplicht voor een alphahulp?

Bent u alphahulp of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u waarschijnlijk binnen korte tijd verplicht om een verzekeringspolis af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is afgelopen jaar opgenomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Op dinsdag 3 maart jl. heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) het advies voor een verplichte aov voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover het advies aan de regering aan onder andere alphahulps.

Ik ben zzp alphahulp, heb ik dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wanneer u als zzp alphahulp of meewerkend echtgenoot arbeidsongeschikt raakt, kan uw inkomen geheel wegvallen. Als werknemers kunt u in dit geval terugvallen op uw werkgever en na 24 maanden terugvallen op de WIA. Als zzp-er of meewerkend echtgenoot draagt u zelf verantwoordelijkheid voor uw inkomen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Wees daarom verstandig en bescherm uzelf tegen verlies van inkomen met een aov. Bent u zzp alphahulp, dan kunt u advies inwinnen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer ben ik als zzp-er alphahulp arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt ben je als u deels niet meer kunt werken als alphahulp. Dat kan gebeurt zijn door ziekte of door een ongeval. Ook bij een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Voor de meeste verzekeringsmaatschappijen maakt het niet uit of de ziekte binnen of buiten werktijd is ontstaan. Ook sportongevallen zijn in bijna alle gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er alphahulp kunt dus voor korte tijd arbeidsongeschikt zijn en dit ongemak op verschillende manieren verzekeren.

Een AOV via een vergelijkingssite vergelijken en online advies zoeken

Een belangrijk voordeel van online vergelijken is de mogelijkheid via een online rekenmodule de verscheidene AOV-s te bekijken. En daarna via een online advies het onderscheid tussen de diverse verzekeringen te kunnen overzien om een gefundeerde aankoop te kunnen doen. Verreweg de meeste verzekeringsmaatschappijen bieden u als alphahulp de mogelijkheid om online de arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Bezit je zelf voldoende kennis van een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan hebben veel verzekeringskantoren u als alphahulp de mogelijkheid om eigenhandig een aov af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een alphahulp

Voor u als zzp-er alphahulp is het belangrijk om te weten wat een AOV allemaal afdekt. Daarom kun je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Wil ik per maand of per jaar een uitkering ontvangen

 • Wat is mijn eigen risico termijn

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Kan ik deze AOV zonder tussenpersoon afsluiten

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Moet ik passend werk accepteren

En zo zijn er nog veel meer punten te bedenken die mee wegen bij het afsluiten van een AOV. Vragen waar je meestal geen antwoord op kunt vinden via de online omgeving van een tussenpersoon.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een alphahulp

Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo belangrijk voor een alphahulp? Zzp-ers of meewerkende echtgenoten kunnen geen beroep doen op de ziektewet. Kunt u uw beroep niet meer uitoefenen door een ongeluk of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een kortere tijd geen inkomen is meestal nog wel op te vangen met eigen middelen, maar alles verandert als u als alphahulp voor langere tijd uw beroep niet kunt uitoefenen.

Om wegvallende inkomsten op te vangen, kun je een AOV afsluiten. Verreweg de meeste AOV verzekeringen voorzien in een uitkering bij ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. Je kunt overigens zelf kiezen of u ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is zeker een onderwerp dat een adviseur u prima kan uitleggen. Het is absoluut noodzakelijk om verschillende AOV verzekeringen te vergelijken speciaal omdat dit soort verzekeringen voor een alphahulp aanzienlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een aov verzekering voor een alphahulp is vaak best prijzig. De hoogte van de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft te maken met een aantal punten:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld fysieke klachten?

 • Uw leeftijd: hoe jonger u bent, des te lager de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort wilt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer complexe dekking

Zo ziet u dat een een aantal specifieke punten direct invloed hebben op de premie van een aov verzekering. Waar zeker nog iets te winnen valt, is in de fiscale afwikkeling van de aov verzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een alphahulp aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert uw eigen inkomen. De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen zakelijke kostenpost en daarom niet aftrekbaar als uitgave binnen uw bedrijf. De uitgave van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn echter wel fiscaal te verrekenen binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U dient dan uw premie voor uw aov in te vullen onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. U dient zich wel te realiseren dat wanneer u de premie voor uw aov altijd heeft opgevoerd bij uw inkomen bij uw aangifte, de eventuele uitkering ook belast is. Dit betekent een belastbare uitkering.

Andere oplossingen voor een aov zzp en aov vergelijken

Als eerste heeft u de mogelijkheid om uzelf als alphahulp uit vrije wil te verzekeren bij het UWV. Start u als ondernemer, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een aov verzekering afsluiten bij het UWV. U meldt zich aan bij UWV binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werkgever of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een tweede mogelijkheid is om de private vangnetverzekering af te sluiten. Er gelden hier wel enkele specifieke voorwaarden. Als eerste is dat u op medische gronden geen gewone aov kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als zelfstandig ondernemer werkzaam mag zijn. Net als bij de de eerste optie via het UWV is ook nu de premie aftrekbaar.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te richten met verschillende ondernemers. Dit moet dan een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De deelnemende ondernemers storten dan maandelijks een vast bedrag op de rekening van deze schenkkring. Mocht een deelnemer ziek worden, kan hij of zij rekenen op een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Er is ook nog de mogelijkheid om als alphahulp een combinatie op te zetten van een schenkkring met een AOV via een verzekeringsmaatschappij. Hier wordt de tegemoetkoming uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het wegvallen van het inkomen op te vangen en daarna treedt de aov verzekering in werking. Door de verlengde periode van het eigen risico worden de kosten van de aov sterk verminderd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl