AOV ZZP voor een architect

Wat is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor een architect?

Een aov is een soort van polis die een architect afsluit om inkomsten te hebben als u langere tijd ziek bent, of als u invalide wordt of een bedrijfsongeval krijgt. In de meeste gevallen wordt een dergelijke verzekering aangekocht door mensen met een eigen onderneming. Ook wanneer u geld wilt lenen voor een eigen huis wordt vaak een aov afgesloten.

Ben ik als architect verplicht om een AOV te hebben?

Bent u architect of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u wellicht binnen korte tijd verplicht om een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is vorig jaar tot stand gekomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Op dinsdag 3 maart jl. heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) haar advies voor een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover de verplichting aan onder andere architects.

Waarom u als architect of zzp-er een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heeft

Wanneer u als zzp architect of meewerkend echtgenoot betrokken raakt bij een ernstig ongeluk, kan uw inkomen gedeeltelijk wegvallen. Bent u in loondienst, dan kunt u in dit geval terecht bij het bedrijf waar u werkt en na 24 maanden automatisch de WIA. Als zelfstandige ondernemer of meewerkend echtgenoot bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen in het geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Van belang is het daarom om uzelf tegen verlies van uw inkomsten met een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Bent u zzp architect, dan kunt u advies krijgen bij uw assurantie-adviseur.

Wanneer ben ik als zzp-er architect arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt bent u als je voor een overgroot deel niet meer kunt werken als architect. Dat kan komen door ziekte of door een ongeval. Maar ook bij bijvoorbeeld een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Voor de wetgever maakt het geen verschil of de ziekte met uw werk te maken had. Zelfs sportongevallen zijn in veruit de meeste gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er architect kunt dus voor korte tijd niet geschikt voor arbeid zijn en dit risico op meerdere manieren afdekken.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een website vergelijken en online advies krijgen

Een van de grote voordelen van online vergelijken is het gemak om via een online rekenmodule de diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te bekijken. En daarna via een online adviseur de verschillen tussen de diverse verzekeringen te kunnen overzien om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Veel verzekeringsmaatschappijen geven u als architect de mogelijkheid om online een arbeidsongeschiktheidsverzekering in orde te maken. Bent u voldoende bekend met een AOV? Dan hebben de meeste aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen u als architect de mogelijkheid om zelf een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid in orde te maken.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een architect

Voor jou als DGA architect is het belangrijk om te weten wat een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid allemaal afdekt. Daarom kun je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Wil ik per maand of per jaar een uitkering ontvangen

 • Wat is mijn eigen risico termijn

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Kan ik deze AOV zonder tussenpersoon afsluiten

 • Wie bepaalt mijn percentage arbeidsongeschiktheid

 • Is mijn premie fiscaal te verrekenen

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Moet ik passend werk accepteren

En zo zijn er meerdere punten te bedenken die mee wegen bij het aanvragen van een arbeidsongschiktheidsverzekering. Vragen waar je meestal geen antwoord op kunt vinden via de online omgeving van een tussenpersoon.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een architect

Waarom is een aov zo belangrijk voor een architect? DGA-s of meewerkende echtgenoten hebben geen vangnet zoals de ziektewet. Kunt u niet meer werken door een bedrijfsongeval of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een korte tijd geen inkomsten is vaak nog wel te overbruggen met reserves, maar het toekomstperspectief verandert als u als architect voor langere tijd niet kunt werken.

Om het wegvallen van uw inkomsten op te vangen, kun je een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten. Verreweg de meeste AOV verzekeringen voorzien in een uitkering bij ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. Je hebt overigens zelf de keuze of je ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is typisch een punt dat een adviseur u perfect kan uitleggen. Het is verstandig om meerdere AOV verzekeringen te vergelijken specifiek omdat dit soort polissen voor een architect aanzienlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat zijn de kosten voor een aov verzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een architect is meestal best prijzig. Hoe hoog de premie is van de AOV is afhankelijk van een aantal punten:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld fysieke klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe lang wilt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer complexe dekking

Zo kunt u zien dat een groot aantal factoren van invloed zijn op de premie van een aov. Waar wellicht nog iets te winnen valt, is in de fiscaliteit van de aov verzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een architect aftrekbaar, aov berekenen, een aov afsluiten

Een aov verzekert uw persoonlijke inkomen. De uitgave voor deze verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is geen zakelijke uitgave en daarom niet aftrekbaar als uitgave uw onderneming. De uitgave van uw aov verzekering zijn echter wel aftrekbaar binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U dient dan uw uitgave voor uw aov in te vullen onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. U dient zich wel te realiseren dat wanneer u de kosten voor uw aov altijd heeft afgetrokken van uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast is. Dit betekent een bruto uitkering.

Andere oplossingen voor een aov verzekering zzp en aov vergelijken

Als eerste heeft u de mogelijkheid om uzelf als architect uit vrije wil te verzekeren bij het UWV. Start u als zelfstandige, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een aov verzekering afsluiten bij het UWV. U moet zich direct na de start van uw onderneming melden bij het UWV, uiterlijk binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan een normale AOV.

Een tweede mogelijkheid is om een private vangnetverzekering af te sluiten. Hiervoor gelden enkele specifieke voorwaarden. Als eerste is dat u op medische gronden geen normale aov kunt afsluiten. En de tweede voorwaarde is dat u niet langer dan 15 maanden als ondernemer werkzaam mag zijn. Net als bij de vrijwillige verzekering via het UWV is ook hier de premie aftrekbaar.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te richten met gelijkgestemde ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De gezamenlijke ondernemers storten dan regelmatig een zeker bedrag op de rekening van deze vereniging. Wordt een van de deelnemers ziek, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Als laatste kan ook gekozen worden om als architect een combinatie te maken van een schenkkring met een aov verzekering via een verzekeringsmaatschappij. Hier wordt de betaling uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het wegvallen van het inkomen op te vangen en daarna treedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering in werking. Door de lange periode van het eigen risico worden de kosten van de aov sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl