AOV ZZP voor een belastingadviseur

Wat is een aov voor een belastingadviseur?

Een aov is een verzekering die een belastingadviseur afsluit om geld te hebben als u langere tijd ziek bent, of als u mindervalide wordt of een bedrijfsongeval krijgt. Bijna altijd wordt dit soort verzekering aangekocht door mensen met een klein eigen bedrijf. Ook als u een hypotheek aanvraagt voor een eigen huis wordt vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht voor een belastingadviseur?

Bent u belastingadviseur of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u wellicht binnenkort verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is aan het eind van 2019 afgesproken in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Begin maart 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) haar advies voor een verplichte aov voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover weten we nu iets over de voorgenomen verplichting aan onder andere belastingadviseurs.

Ik ben zzp belastingadviseur, heb ik dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wanneer u als zzp belastingadviseur of meewerkend echtgenoot betrokken raakt bij een ernstig ongeluk, kunnen uw inkomsten flink verminderen. Bent u in loondienst, dan kunt u in dit geval terugvallen op uw werkgever en na twee jaar terugvallen op de WIA. Als een vrije beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenoot moet u zelf zorgen voor uw inkomen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Wees daarom verstandig en bescherm uzelf tegen verlies van inkomen met een aov. Bent u zzp belastingadviseur, dan kunt u advies krijgen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer ben ik als zzp-er belastingadviseur arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt ben je als je deels niet meer kunt werken als belastingadviseur. Dat kan komen door ziekte of door een ongeluk. Ook bij een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Hierbij maakt het geen verschil of het ongeval binnen of buiten werktijd is ontstaan. Ook ongevallen buiten het werk zijn in bijna alle gevallen verzekerd. U ziet, als zzp-er belastingadviseur kunt dus voor langere tijd niet geschikt voor arbeid zijn en dit risico op allerlei manieren afdekken.

Een AOV via een vergelijkingssite vergelijken en online advies zoeken

Een belangrijk voordeel van via de computer vergelijken is dat het mogelijk is om via een online rekenmodule de diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te bekijken. En daarna via een online advies het onderscheid tussen de diverse verzekeringen op een rijtje te laten zetten om een weloverwogen aankoop te kunnen doen. Veel verzekeringsmaatschappijen geven u als belastingadviseur de mogelijkheid om via hun website een arbeidsongeschiktheidsverzekering in orde te maken. ben jevoldoende bekend met een een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid? Dan hebben de meeste verzekeringskantoren u als belastingadviseur de mogelijkheid om eigenhandig een aov in orde te maken.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een belastingadviseur

Voor jou als zelfstandig ondernemer belastingadviseur is het van belang om te weten wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering allemaal afdekt. Daarom kun je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Kan ik deze AOV zonder tussenpersoon afsluiten

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie fiscaal te verrekenen

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Word ik verplicht werk anders dan mijn eigen beroep te aanvaarden

En zo zijn er nog veel meer punten te bedenken die mee wegen bij het afsluiten van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Zaken waar je niet altijd direct een antwoord op kunt vinden via de online omgeving van een assurantiekantoor.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een belastingadviseur

Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo belangrijk voor een belastingadviseur? Zelfstandig ondernemers of meewerkende echtgenoten kunnen geen beroep doen op de ziektewet. Kunt u niet meer werken door een sportongeval of ziekte, dan vallen de inkomsten weg. Een kortere tijd geen inkomen is meestal nog wel te overbruggen met eigen middelen, maar de financiele toekomst verandert als u als belastingadviseur voor lange tijd niet aan de slag kunt.

Om wegvallende inkomsten op te vangen, is het mogelijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Het merendeel van de AOV verzekeringen geven dekking tegen ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U kunt overigens zelf kiezen of je ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is zeker een punt dat een adviseur u prima kan uitleggen. Het is absoluut noodzakelijk om verschillende AOV verzekeringen te vergelijken specifiek omdat deze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor een belastingadviseur behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een aov verzekering voor een belastingadviseur is over het algemeen niet goedkoop. Hoe hoog de premie is van de AOV heeft te maken met een aantal punten:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld fysieke klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort kunt u verlies van inkomen zelf dragen?

 • De dekking die u wenst: de premie stijgt bij een meer uitgebreide dekking

U merkt dat een groot aantal factoren direct invloed hebben op de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waar zeker nog iets te winnen valt, is in de fiscaliteit van de premie voor de aov verzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een belastingadviseur aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert uw persoonlijke inkomen. De kosten van deze aov verzekering is geen zakelijke uitgave en daarom niet aftrekbaar als uitgave uw onderneming. De uitgave van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn echter wel op te voeren als aftrekpost binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan uw uitgave voor uw aov in te vullen onder het kopje “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. U dient zich wel te realiseren dat wanneer u de kosten voor uw aov altijd heeft opgevoerd bij uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een bruto uitkering.

Alternatieven voor een aov zzp en aov vergelijken

Als eerste heeft u de optie om uzelf als belastingadviseur vrijwillig te verzekeren bij het UWV. Start u een eigen bedrijf, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten bij het UWV. U dient zich binnen 13 weken aan te melden nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan een normale aov verzekering.

Een tweede optie is om een private vangnetverzekering af te sluiten. Hiervoor gelden enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u om medische redenen geen normale aov kunt afsluiten. En de tweede voorwaarde is dat u niet langer dan 15 maanden als ondernemer werkzaam mag zijn. Gelijk aan de de eerste optie via het UWV is ook nu de premie fiscaal te verrekenen.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met verschillende ondernemers. Dit moet dan een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De verschillende ondernemers storten dan maandelijks een zeker bedrag op de rekening van deze schenkkring. Valt een ondernemer uit door ziekte of ongeval, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Er is ook nog de mogelijkheid om als belastingadviseur een combinatie op te zetten van een schenkkring met een aov verzekering via een tussenpersoon. Dan wordt de uitkering uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren van het inkomensverlies op te vangen en daarna treedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering in werking. Door de verlengde periode van het eigen risico wordt de premie van de aov sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl