AOV ZZP voor een boekhouder

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een boekhouder?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die een boekhouder afsluit om een inkomen te hebben als u langere tijd ziek bent, of als u invalide wordt of een ongeval krijgt. Meestal wordt deze verzekering aangekocht door mensen met een eigen onderneming. Ook als u een hypotheek aanvraagt voor een eigen appartement wordt in de meeste gevallen een ao-verzekering afgesloten.

Ben ik als boekhouder verplicht om een AOV te hebben?

Bent u boekhouder of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u wellicht op korte termijn verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is afgelopen jaar opgenomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Begin maart 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) het advies voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover de verplichting aan onder andere boekhouders.

Ik ben zzp boekhouder, heb ik dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wanneer u als zzp boekhouder of meewerkend echtgenoot betrokken raakt bij een ernstig ongeluk, kan uw inkomen voor een groot deel wegvallen. Als werknemers kunt u in dit geval terugvallen op uw werkgever en na 2 x 12 maanden automatisch de WIA. Als DGA of meewerkend echtgenoot draagt u zelf verantwoordelijkheid voor uw inkomen in het geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Wees daarom verstandig en bescherm uzelf tegen inkomensverlies met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bent u zzp boekhouder, dan kunt u advies inwinnen bij uw assurantie-adviseur.

Wanneer ben je als zzp-er boekhouder arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt bent u als je deels niet meer kunt werken als boekhouder. Dat kan gebeurt zijn door ziekte of door een ongeval. Maar ook bij bijvoorbeeld een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Voor de wetgever maakt het geen verschil of het ongeval binnen of buiten werktijd is ontstaan. Ook sportongevallen zijn in de meeste gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er boekhouder kunt dus voor korte tijd niet geschikt voor arbeid zijn en dit ongemak op verschillende manieren verzekeren.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering online vergelijken en online advies zoeken

Het grote voordeel van vergelijkingswebsites is de mogelijkheid via een online rekenmodule de verscheidene arbeidsongeschiktheidsverzekeringen naast elkaar te zetten. En daarna via een online advies het onderscheid tussen de diverse verzekeringen duidelijk te krijgen om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Verreweg de meeste verzekeringsmaatschappijen geven u als boekhouder de optie om via de website de arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Heb jij voldoende kennis van een AOV? Dan hebben de meeste verzekeringskantoren u als boekhouder de mogelijkheid om online een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een boekhouder

Voor u als zelfstandig ondernemer boekhouder is het van belang om te weten wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering allemaal afdekt. Daarom moet je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Wil ik per maand of per jaar een uitkering ontvangen

 • Wat is mijn eigen risico termijn

 • Welke uitsluitingsgronden hanteert de verzekeraar

 • Heb ik vrije keuze in behandelaars

 • Zijn alleen bedrijfsongevallen verzekerd

 • Kan ik deze AOV zonder tussenpersoon afsluiten

 • Wie bepaalt mijn percentage arbeidsongeschiktheid

 • Is mijn premie fiscaal te verrekenen

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Moet ik passend werk accepteren

En zo zijn er ook nog andere punten te bedenken die mee tellen bij het afsluiten van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Vragen waar je niet altijd direct een antwoord op kunt vinden via de online omgeving van een assurantiekantoor.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een boekhouder

Waarom is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zo belangrijk voor een boekhouder? DGA-s of meewerkende echtgenoten zijn niet verzekerd via de ziektewet. Kunt u uw beroep niet meer uitoefenen door een sportongeval of ziekte, dan vallen de inkomsten weg. Een korte tijd geen inkomsten is meestal nog wel op te vangen met reserves, maar de financiele situatie verandert als u als boekhouder voor langere tijd niet aan de slag kunt.

Om wegvallende inkomsten te ondervangen, kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Verreweg de meeste voorzieningen tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U kunt overigens zelf kiezen of je ook dekking tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is zeker een onderwerp dat een adviseur u perfect kan uitleggen. Het is aan te raden om verschillende AOV verzekeringen te vergelijken speciaal omdat dit soort polissen voor een boekhouder aanzienlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een aov voor een boekhouder is meestal best prijzig. De hoogte van de premie van de aov verzekering hangt af van een aantal factoren:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld fysieke klachten?

 • Uw leeftijd: hoe jonger u bent, des te lager de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort wilt u verlies van inkomen zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer uitgebreide dekking

Zo kunt u zien dat een groot aantal factoren van invloed zijn op de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waar wellicht nog iets te winnen valt, is in het al of niet aftrekbaar maken van de premie voor de aov verzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een boekhouder aftrekbaar, aov berekenen, een aov afsluiten

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verzekert uw eigen inkomen. De uitgave voor deze verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is geen bedrijfsmatige uitgave en daarom niet op te voeren als uitgave binnen uw onderneming. De premie van uw aov verzekering zijn echter wel fiscaal te verrekenen binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan uw uitgave voor uw aov in te vullen onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Bedenk echter wel dat wanneer u de premie voor uw aov altijd heeft opgevoerd bij uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een bruto uitkering.

Andere oplossingen voor een aov zzp en aov vergelijken

Als eerste heeft u de mogelijkheid om uzelf als boekhouder uit vrije wil te verzekeren via het UWV. Als u een eigen bedrijf begint, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een aov afsluiten bij het UWV. U meldt zich aan bij UWV binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werkgever of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan een normale AOV.

Een tweede mogelijkheid is om de private vangnetverzekering af te sluiten. Let hier wel op enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u vanwege medische redenen geen gewone aov kunt afsluiten. En de tweede voorwaarde is dat u niet langer dan 15 maanden als zelfstandige werkzaam mag zijn. Gelijk aan de de voorgaande mogelijkheid via het UWV is ook nu de premie fiscaal te verrekenen.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met meerdere ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De gezamenlijke ondernemers storten dan regelmatig een vast bedrag op de rekening van deze vereniging. Valt een ondernemer uit door ziekte of ongeval, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Als laatste kan ook gekozen worden om als boekhouder een combinatie op te zetten van een schenkkring met een AOV via een assurantiekantoor. Hier wordt de uitkering uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het wegvallen van het inkomen op te vangen en daarna treedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering in werking. Door de lange periode van het eigen risico worden de kosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering sterk verminderd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl