AOV ZZP voor een communicatie adviseur

Wat is een aov voor een communicatie adviseur?

Een aov is een soort van polis die een communicatie adviseur afsluit om een inkomen te hebben tijdens ziekte, of als u invalide wordt of een bedrijfsongeval krijgt. Bijna altijd wordt dit soort verzekering afgesloten door mensen met een eigen onderneming. Ook wanneer u een financiering probeert te krijgen voor een eigen appartement wordt in de meeste gevallen een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

Is een AOV verplicht voor een communicatie adviseur?

Bent u communicatie adviseur of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u wellicht binnen korte tijd verplicht om een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is in de laatste maanden voor de jaarwisseling afgesproken in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Begin maart 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) de aanbeveling voor een verplichte aov voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover het advies aan de regering aan onder andere communicatie adviseurs.

Heb ik als zzp-er communicatie adviseur een AOV nodig?

Wanneer u als zzp communicatie adviseur of meewerkend echtgenoot een ongeluk krijgt waardoor u uw beroep niet meer kunt uitoefenen, kan uw inkomen flink verminderen. Wanneer u in loondienst bent, kunt u in dit geval terecht bij uw werkgever en na 24 maanden automatisch een bestaande wettelijke voorziening. Als een vrije beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenoot moet u zelf zorgen voor uw inkomen in het geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Van belang is het daarom om uzelf tegen inkomensverlies met een aov. Bent u zzp communicatie adviseur, dan kunt u advies krijgen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer ben ik als zzp-er communicatie adviseur arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt bent u als je voor een overgroot deel niet meer kunt werken als communicatie adviseur. Dat kan komen door ziekte of door een ongeval. Ook bij een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Voor de wetgever maakt het geen verschil of de arbeidsongeschiktheid werkgerelateerd is. Zelfs sportongevallen zijn in veruit de meeste gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er communicatie adviseur kunt dus voor korte tijd niet tot arbeid in staat zijn en dit risico op verschillende manieren verzekeren.

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid via een vergelijkingssite vergelijken en online advies zoeken

Het grote voordeel van vergelijkingswebsites is de mogelijkheid via een online tool de diverse AOV-s naast elkaar te zetten. En daarna via een online adviseur de verschillen tussen de diverse verzekeringen te kunnen overzien om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Verreweg de meeste verzekeringsmaatschappijen bieden u als communicatie adviseur de mogelijkheid om via de website een AOV in orde te maken. ben jevoldoende bekend met een AOV? Dan bieden het merendeel van de verzekeringsmaatschappijen u als communicatie adviseur de mogelijkheid om eigenhandig een aov in orde te maken.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een communicatie adviseur

Voor u als zelfstandig ondernemer communicatie adviseur is het van belang om te weten wat een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid allemaal afdekt. Daarom kun je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Kan ik deze AOV zonder tussenpersoon afsluiten

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Word ik verplicht werk anders dan mijn eigen beroep te aanvaarden

En zo zijn er nog veel meer punten te bedenken die van belang zijn bij het afsluiten van een arbeidsongschiktheidsverzekering. Vragen waar je niet altijd direct een antwoord op kunt vinden via de website van een verzekeraar.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een communicatie adviseur

Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo belangrijk voor een communicatie adviseur? Vrije beroepsbeoefenaren of meewerkende echtgenoten zijn niet verzekerd via de ziektewet. Kunt u uw beroep niet meer uitoefenen door een bedrijfsongeval of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een korte periode geen inkomen is meestal nog wel te overbruggen met eigen middelen, maar alles verandert als u als communicatie adviseur voor langere tijd niet kunt werken.

Om het wegvallen van uw inkomende te kunnen compenseren, is het mogelijk om een AOV afsluiten. Verreweg de meeste voorzieningen tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U hebt overigens zelf de keuze of je ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is zeker een punt dat een specialist u perfect kan uitleggen. Het is aan te raden om diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken speciaal omdat deze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor een communicatie adviseur behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een aov voor een communicatie adviseur is in de meeste gevallen aardig/stevig aan de prijs. Hoe hoog de premie is van de AOV is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe jonger u bent, des te lager de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe lang wilt u verlies van inkomen zelf dragen?

 • De dekking die u wenst: de premie stijgt bij een meer uitgebreide dekking

Zo kunt u zien dat een groot aantal factoren direct invloed hebben op de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waar in sommige gevallen nog iets te winnen valt, is in de fiscaliteit van de premie voor de aov verzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een communicatie adviseur aftrekbaar, aov berekenen, een aov afsluiten

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert uw eigen inkomen. De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen zakelijke kostenpost en daarom niet aftrekbaar als uitgave voor uw bedrijf. De premie van uw AOV zijn echter wel op te voeren als aftrekpost binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U dient dan uw uitgave voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te geven onder het kopje “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. U dient zich wel te realiseren dat wanneer u de kosten voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd heeft afgetrokken van uw inkomen bij uw aangifte, de eventuele uitkering ook belast is. Dit betekent een bruto uitkering.

Andere oplossingen voor een aov zzp en arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Als eerste heeft u de mogelijkheid om uzelf als communicatie adviseur vrijwillig te verzekeren via het UWV. Start u als zelfstandige, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten bij het UWV. U dient zich binnen 13 weken aan te melden nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De fiscaliteit van deze vorm van premie betalen is gelijk aan een normale AOV.

Een tweede optie is om een private vangnetverzekering af te sluiten. Let hier wel op enkele specifieke voorwaarden. Als eerste is dat u om medische redenen geen normale arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. En de tweede voorwaarde is dat u niet langer dan 15 maanden als zelfstandig ondernemer werkzaam mag zijn. Gelijk aan de vrijwillige verzekering via het UWV is ook nu de premie aftrekbaar.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te richten met meerdere ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De verschillende ondernemers storten dan op regelmatige basis een zeker bedrag op de rekening van deze vereniging. Valt een ondernemer uit door ziekte of ongeval, kan hij of zij rekenen op een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Een vierde optie is om als communicatie adviseur een combinatie te maken van een schenkkring met een aov verzekering via een tussenpersoon. Dan wordt de tegemoetkoming uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het wegvallen van het inkomen op te vangen en daarna treedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering in werking. Door de lange periode van het eigen risico wordt de premie van de aov sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl