AOV ZZP voor een controller

Wat is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor een controller?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die een controller afsluit om inkomsten te hebben wanneer u ziek bent, of als u invalide wordt of een ongeluk krijgt. Meestal wordt dit soort verzekering afgesloten door mensen die niet in loondienst zijn. Ook als u een hypotheek aanvraagt voor een eigen woning wordt bijna altijd een ao-verzekering afgesloten.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht voor een controller?

Bent u controller of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u wellicht binnen korte tijd verplicht om een verzekeringspolis af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is aan het eind van 2019 tot stand gekomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Op dinsdag 3 maart jl. heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) het advies voor een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover het advies aan de regering aan onder andere controllers.

Ik ben zzp controller, heb ik dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wanneer u als zzp controller of meewerkend echtgenoot arbeidsongeschikt raakt, kan uw inkomen flink verminderen. Als werknemers kunt u in dit geval terugvallen op uw werkgever en na twee jaar terugvallen op een bestaande wettelijke voorziening. Als zelfstandige ondernemer of meewerkend echtgenoot bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Daarom is het verstandig om uzelf te beschermen tegen verlies van inkomen met een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Bent u zzp controller, dan kunt u advies krijgen bij uw assurantie-adviseur.

Wanneer ben je als zzp-er controller arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt bent u als u voor een groot deel niet meer kunt werken als controller. Dat kan komen door ziekte of door een ongeluk. Ook bij een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Het maakt niet uit of de arbeidsongeschiktheid werkgerelateerd is. Ook sportongevallen zijn in veel gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er controller kunt dus voor korte tijd niet geschikt voor arbeid zijn en dit ongemak op verschillende manieren verzekeren.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een vergelijkingssite vergelijken en online advies zoeken

Een belangrijk voordeel van via de computer vergelijken is de mogelijkheid via een online rekenmodule de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken. En daarna via een online advies het onderscheid tussen de verschillende verzekeringen te kunnen overzien om een gefundeerde aankoop te kunnen doen. Veel tussenpersonen geven u als controller de mogelijkheid om via de computer een AOV af te sluiten. Bent u genoegzaam bekend met een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan hebben het merendeel van de verzekeringskantoren u als controller de mogelijkheid om zelf een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een controller

Voor jou als DGA controller is het belangrijk om te weten wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering allemaal afdekt. Daarom moet je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Wil ik per maand of per jaar een uitkering ontvangen

 • Wat is mijn eigen risico termijn

 • Welke uitsluitingsgronden hanteert de verzekeraar

 • Heb ik vrije keuze in behandelaars

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Word ik verplicht werk anders dan mijn eigen beroep te aanvaarden

En zo zijn er nog veel meer punten te bedenken die van belang zijn bij het afsluiten van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Vragen waar je niet altijd direct een antwoord op kunt vinden via de website van een assurantiekantoor.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een controller

Waarom is een aov zo belangrijk voor een controller? Vrije beroepsbeoefenaren of meewerkende echtgenoten kunnen geen beroep doen op de ziektewet. Raakt u arbeidsongeschikt door een sportongeval of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een kortere periode geen inkomen is vaak nog wel te overbruggen met reserves, maar het toekomstperspectief verandert als u als controller voor geruime tijd niet kunt werken.

Om het wegvallen van uw inkomende op te vangen, is het mogelijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. De meeste verzekeringen verzekeren ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. Je hebt overigens zelf de keuze of u ook dekking tegen psychische aandoeningen in de verzekering laat opnemen. Dit is typisch een onderwerp dat een specialist u prima kan uitleggen. Het is verstandig om verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken speciaal omdat deze aov verzekeringen voor een controller behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een aov verzekering voor een controller is over het algemeen aardig/stevig aan de prijs. De hoogte van de premie van de aov verzekering is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe jonger u bent, des te lager de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe lang wilt u verlies van inkomen zelf dragen?

 • De dekking die u wenst: de premie stijgt bij een meer uitgebreide dekking

Zo ziet u dat een een aantal specifieke punten direct invloed hebben op de premie van een aov verzekering. Waar zeker nog iets te winnen is, is in het al of niet aftrekbaar maken van de aov polis.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een controller aftrekbaar, aov berekenen, een aov afsluiten

Een aov verzekert uw eigen inkomen. De uitgave voor deze verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is geen zakelijke uitgave en daarom niet aftrekbaar als uitgave voor uw bedrijf. De uitgave van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn echter wel op te voeren als aftrekpost binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan uw premie voor uw aov verzekering aan te geven onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. U dient zich wel te realiseren dat wanneer u de betalingen voor uw aov verzekering altijd heeft opgevoerd bij uw inkomen bij uw aangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een belastbare uitkering.

Alternatieven voor een aov verzekering zzp en aov verzekering vergelijken

Als eerste heeft u de mogelijkheid om uzelf als controller vrijwillig te verzekeren via het UWV. Start u als zelfstandige, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een aov afsluiten bij het UWV. U moet zich direct na de start van uw onderneming melden bij het UWV, uiterlijk binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werkgever of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan een normale AOV.

Een tweede mogelijkheid is om een private vangnetverzekering af te sluiten. Let hier wel op enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u op medische gronden geen gewone aov verzekering kunt afsluiten. En de tweede voorwaarde is dat u niet langer dan 15 maanden als zelfstandige werkzaam mag zijn. Net als bij de de eerste optie via het UWV is ook nu de premie aftrekbaar.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te richten met verschillende ondernemers. Dit moet dan een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De deelnemende ondernemers storten dan maandelijks een zeker bedrag op de rekening van deze schenkkring. Mocht een deelnemer ziek worden, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Als laatste kan ook gekozen worden om als controller een combinatie te maken van een schenkkring met een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een tussenpersoon. Hier wordt de betaling uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het verlies van inkomen op te vangen en daarna treedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering in werking. Door de langere periode van het eigen risico worden de kosten van de aov verzekering sterk verminderd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl