AOV ZZP voor een elektricien

Wat is een aov voor een elektricien?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een soort van polis die een elektricien afsluit om inkomsten te hebben als u langere tijd ziek bent, of als u invalide wordt of een ongeval krijgt. Meestal wordt een dergelijke verzekering aangekocht door mensen met een eigen onderneming. Ook als u een hypotheek aanvraagt voor een eigen woning wordt in de meeste gevallen een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

Moet ik als elektricien een AOV hebben

Bent u elektricien of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u hoogstwaarschijnlijk binnenkort verplicht om een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is vorig jaar afgesproken in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Begin maart 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) het advies voor een verplichte aov voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover de verplichting aan onder andere elektriciens.

Heb ik als zzp-er elektricien een AOV nodig?

Wanneer u als zzp elektricien of meewerkend echtgenoot een ongeluk krijgt waardoor u uw beroep niet meer kunt uitoefenen, kunnen uw inkomsten flink verminderen. Wanneer u in loondienst bent, kunt u in dit geval terecht bij het bedrijf waar u werkt en na twee jaar automatisch de WIA. Als een vrije beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenoot moet u zelf zorgen voor uw inkomen tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Van belang is het daarom om uzelf tegen inkomensverlies met een aov. Bent u zzp elektricien, dan kunt u advies krijgen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer ben ik als zzp-er elektricien arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt bent u als je voor een groot deel niet meer kunt werken als elektricien. Dat kan komen door ziekte of door een ongeluk. Ook bij een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Hierbij maakt het geen verschil of de arbeidsongeschiktheid binnen of buiten werktijd is ontstaan. Ook ongevallen buiten het werk zijn in veruit de meeste gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er elektricien kunt dus voor onbepaalde tijd arbeidsongeschikt zijn en dit ongemak op verschillende manieren afdekken.

Een AOV online vergelijken en online advies krijgen

Een belangrijk voordeel van online vergelijken is dat het mogelijk is om via een online rekenmodule de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen naast elkaar te zetten. En daarna via een online advies de verschillen tussen de diverse verzekeringen op een rijtje te laten zetten om een gefundeerde aankoop te kunnen doen. Bijna alle assurantiekantoren bieden u als elektricien de mogelijkheid om via de computer een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Heeft u de nodige kennis van een een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid? Dan hebben de meeste aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen u als elektricien de mogelijkheid om eigenhandig een aov af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een elektricien

Voor jou als zzp-er elektricien is het belangrijk om te weten wat een AOV allemaal afdekt. Daarom kun je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Wat is mijn eigen risico termijn

 • Welke uitsluitingsgronden hanteert de verzekeraar

 • Heb ik vrije keuze in behandelaars

 • Zijn alleen bedrijfsongevallen verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie fiscaal te verrekenen

 • Is mijn uitkering fiscaal onbelast

 • Moet ik passend werk accepteren

En zo zijn er meerdere punten te bedenken die belangrijk zijn bij het afsluiten van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Vragen waar je niet altijd direct een antwoord op kunt vinden via de website van een assurantiekantoor.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een elektricien

Waarom is een aov zo belangrijk voor een elektricien? Vrije beroepsbeoefenaren of meewerkende echtgenoten hebben geen vangnet zoals de ziektewet. Raakt u arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een kortere tijd niet kunnen werken is veelal nog wel op te vangen met reserves, maar de financiele toekomst verandert als u als elektricien voor langere tijd uw beroep niet kunt uitoefenen.

Om wegvallende inkomsten te ondervangen, is het mogelijk om een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten. Verreweg de meeste polissen verzekeren ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. Je hebt overigens zelf de keuze of je ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de verzekering laat opnemen. Dit is typisch een onderwerp dat een specialist u perfect kan uitleggen. Het is verstandig om diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken specifiek omdat dit soort polissen voor een elektricien aanzienlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat kost een aov

Een aov verzekering voor een elektricien is in de meeste gevallen niet goedkoop. De hoogte van de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering hangt af van een aantal punten:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld fysieke klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe lang kunt u verlies van inkomen zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer uitgebreide dekking

Zo kunt u zien dat een een aantal specifieke punten direct invloed hebben op de premie van een aov verzekering. Waar in sommige gevallen nog iets te winnen is, is in het al of niet aftrekbaar maken van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een elektricien aftrekbaar, aov berekenen, een aov afsluiten

Een aov verzekert uw persoonlijke inkomen. De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen zakelijke uitgave en daarom niet aftrekbaar als uitgave binnen uw onderneming. De uitgave van uw AOV zijn echter wel aftrekbaar binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan uw uitgave voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te geven onder het kopje “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. U dient zich wel te realiseren dat wanneer u de kosten voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd heeft afgetrokken van uw inkomen bij uw aangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een bruto uitkering.

Andere oplossingen voor een aov verzekering zzp en arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Als eerste heeft u de optie om uzelf als elektricien uit vrije wil te verzekeren bij het UWV. Als u een eigen bedrijf begint, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten bij het UWV. U meldt zich aan bij UWV binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De fiscaliteit van deze vorm van premie betalen is gelijk aan een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een tweede optie is om een private vangnetverzekering af te sluiten. Let hier wel op enkele specifieke voorwaarden. Als eerste is dat u op medische gronden geen gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als zelfstandig ondernemer werkzaam mag zijn. Net als bij de vrijwillige verzekering via het UWV is ook hier de premie fiscaal te verrekenen.

Een derde optie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met gelijkgestemde ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De verschillende ondernemers storten dan op regelmatige basis een zeker bedrag op de rekening van deze schenkkring. Wordt een van de deelnemers ziek, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Een vierde optie is om als elektricien een combinatie te maken van een schenkkring met een aov verzekering via een verzekeringsmaatschappij. Dan wordt de tegemoetkoming uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren van het inkomensverlies op te vangen en daarna treedt de aov verzekering in werking. Door de verlengde periode van het eigen risico wordt de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering sterk verminderd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl