AOV ZZP voor een fotograaf

Wat is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor een fotograaf?

Een aov is een soort van polis die een fotograaf afsluit om inkomsten te hebben wanneer u ziek bent, of als u invalide wordt of een ongeval krijgt. Meestal wordt deze verzekering aangekocht door mensen met een eigen onderneming. Ook als u een hypotheek aanvraagt voor een eigen woning wordt bijna altijd een aov afgesloten.

Is een AOV verplicht voor een fotograaf?

Bent u fotograaf of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u wellicht op korte termijn verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is aan het eind van 2019 tot stand gekomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. In de eerste week van maart heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) de aanbeveling voor een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover weten we nu iets over de voorgenomen verplichting aan onder andere fotograafs.

Heb ik als zzp-er fotograaf een AOV nodig?

Wanneer u als zzp fotograaf of meewerkend echtgenoot betrokken raakt bij een ernstig ongeluk, kunnen uw inkomsten voor een groot deel wegvallen. Als werknemers kunt u in dit geval terugvallen op het bedrijf waar u werkt en na 24 maanden terugvallen op een bestaande wettelijke voorziening. Als DGA of meewerkend echtgenoot draagt u zelf verantwoordelijkheid voor uw inkomen in het geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Daarom is het verstandig om uzelf te beschermen tegen verlies van uw inkomsten met een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Bent u zzp fotograaf, dan kunt u advies krijgen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer ben je als zzp-er fotograaf arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt ben je als u in het geheel niet meer kunt werken als fotograaf. Dat kan gebeurt zijn door ziekte of door een ongeval. Ook bij een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Hierbij maakt het geen verschil of de ziekte binnen of buiten werktijd is ontstaan. Ook ongevallen buiten het werk zijn in veel gevallen verzekerd. U ziet, als zzp-er fotograaf kunt dus voor onbepaalde tijd niet tot arbeid in staat zijn en dit ongemak op allerlei manieren afdekken.

Een AOV online vergelijken en online advies krijgen

Een belangrijk voordeel van online vergelijken is het gemak om via een online rekenmodule de verscheidene arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te bekijken. En daarna via een online adviseur de overeenkomsten tussen de verschillende verzekeringen duidelijk te krijgen om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Bijna alle assurantiekantoren bieden u als fotograaf de optie om via de computer een arbeidsongeschiktheidsverzekering in orde te maken. Bent u genoegzaam bekend met een AOV? Dan bieden de meeste verzekeringskantoren u als fotograaf de mogelijkheid om online een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid in orde te maken.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een fotograaf

Voor u als zelfstandig ondernemer fotograaf is het van belang om te weten wat een AOV allemaal afdekt. Daarom kun je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Vaste of leeftijdsgebonden premie

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Welke uitsluitingsgronden hanteert de verzekeraar

 • Heb ik vrije keuze in behandelaars

 • Zijn alleen bedrijfsongevallen verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Wie bepaalt mijn percentage arbeidsongeschiktheid

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal onbelast

 • Moet ik passend werk accepteren

En zo zijn er nog veel meer punten te bedenken die mee wegen bij het afsluiten van een arbeidsongschiktheidsverzekering. Zaken waar je meestal geen antwoord op kunt vinden via de website van een verzekeringsmaatschappij.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een fotograaf

Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo belangrijk voor een fotograaf? Vrije beroepsbeoefenaren of meewerkende echtgenoten hebben geen vangnet zoals de ziektewet. Raakt u arbeidsongeschikt door een sportongeval of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een kortere tijd niet kunnen werken is meestal nog wel op te vangen met eigen middelen, maar het toekomstperspectief verandert als u als fotograaf voor lange tijd niet aan de slag kunt.

Om het wegvallen van uw inkomende te ondervangen, is het mogelijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Het merendeel van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen verzekeren ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U hebt overigens zelf de keuze of u ook dekking tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is typisch een onderwerp dat een adviseur u perfect kan uitleggen. Het is absoluut noodzakelijk om verschillende AOV verzekeringen te vergelijken specifiek omdat dit soort polissen voor een fotograaf behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, premie voor een aov verzekering

Een aov verzekering voor een fotograaf is vaak aardig/stevig aan de prijs. De hoogte van de premie van de aov verzekering hangt af van een aantal punten:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort wilt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u wenst: de premie stijgt bij een meer uitgebreide dekking

Zo ziet u dat een groot aantal factoren van invloed zijn op de kosten van een aov. Waar in sommige gevallen nog iets te winnen valt, is in de fiscaliteit van de premie voor de aov verzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een fotograaf aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert uw eigen inkomen. De kosten van deze aov verzekering is geen bedrijfsmatige kostenpost en daarom niet op te voeren als uitgave uw onderneming. De premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn echter wel fiscaal te verrekenen op uw aangifte inkomstenbelasting. U dient dan uw premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te geven onder het kopje “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Let er wel op dat wanneer u de premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd heeft opgevoerd bij uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een bruto uitkering.

Alternatieven voor een aov zzp en arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Als eerste heeft u de mogelijkheid om uzelf als fotograaf uit vrije wil te verzekeren via het UWV. Start u als ondernemer, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten bij het UWV. U meldt zich aan bij UWV binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan een normale AOV.

Een tweede mogelijkheid is om een private vangnetverzekering af te sluiten. Er gelden hier wel enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u op medische gronden geen normale arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. En de tweede voorwaarde is dat u niet langer dan 15 maanden als zelfstandig ondernemer werkzaam mag zijn. Gelijk aan de vrijwillige verzekering via het UWV is ook nu de premie aftrekbaar.

Een derde optie is om een onderlinge schenkkring op te richten met gelijkgestemde ondernemers. Dit moet dan een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De gezamenlijke ondernemers storten dan op regelmatige basis een vast bedrag op de rekening van deze schenkkring. Valt een ondernemer uit door ziekte of ongeval, kan hij of zij rekenen op een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Als laatste kan ook gekozen worden om als fotograaf een combinatie op te zetten van een schenkkring met een aov verzekering via een verzekeringsmaatschappij. Dan wordt de uitkering uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren van het inkomensverlies op te vangen en daarna treedt de aov verzekering in werking. Door de lange periode van het eigen risico worden de kosten van de aov verzekering sterk verminderd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl