AOV ZZP voor een horecaondernemer

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een horecaondernemer?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die een horecaondernemer afsluit om een inkomen te hebben tijdens ziekte, of als u invalide wordt of een ongeval krijgt. Meestal wordt dit soort verzekering aangekocht door mensen met een eigen onderneming. Ook wanneer u geld wilt lenen voor een eigen huis wordt in de meeste gevallen een ao-verzekering afgesloten.

Is een AOV verplicht voor een horecaondernemer?

Bent u horecaondernemer of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u hoogstwaarschijnlijk binnen korte tijd verplicht om een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is vorig jaar opgenomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Op dinsdag 3 maart jl. heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) haar advies voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover weten we nu iets over de voorgenomen verplichting aan onder andere horecaondernemers.

Ik ben zzp horecaondernemer, heb ik dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wanneer u als zzp horecaondernemer of meewerkend echtgenoot betrokken raakt bij een ernstig ongeluk, kunnen uw inkomsten flink dalen. Wanneer u in loondienst bent, kunt u in dit geval een beroep doen op het bedrijf waar u werkt en na 2 x 12 maanden automatisch de WIA. Als zzp-er of meewerkend echtgenoot draagt u zelf verantwoordelijkheid voor uw inkomen tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Van belang is het daarom om uzelf tegen verlies van uw inkomsten met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bent u zzp horecaondernemer, dan kunt u advies krijgen bij uw assurantie-adviseur.

Wanneer ben ik als zzp-er horecaondernemer arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt bent u als je in het geheel niet meer kunt werken als horeca ondernemer. Dat kan komen door ziekte of door een ongeluk. Ook bij een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Het maakt niet uit of het ongeval binnen of buiten werktijd is ontstaan. Ook sportongevallen zijn in de meeste gevallen verzekerd. U ziet, als zzp-er horecaondernemer kunt dus voor onbepaalde tijd arbeidsongeschikt zijn en dit ongemak op meerdere manieren verzekeren.

Een AOV via een vergelijkingssite vergelijken en online advies zoeken

Een belangrijk voordeel van vergelijkingswebsites is de mogelijkheid via een online tool de meerdere AOV-s te vergelijken. En daarna via een online adviseur de overeenkomsten tussen de diverse verzekeringen duidelijk te krijgen om een gefundeerde aankoop te kunnen doen. De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden u als horecaondernemer de mogelijkheid om via de computer de arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. ben jegenoegzaam bekend met een AOV? Dan hebben het merendeel van de verzekeringskantoren u als horecaondernemer de mogelijkheid om eigenhandig een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een horecaondernemer

Voor u als zzp-er horecaondernemer is het van belang om te weten wat een AOV allemaal afdekt. Daarom kun je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Vaste of leeftijdsgebonden premie

 • Wil ik per maand of per jaar een uitkering ontvangen

 • Wat is mijn eigen risico termijn

 • Welke uitsluitingsgronden hanteert de verzekeraar

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn alleen bedrijfsongevallen verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Wie bepaalt mijn percentage arbeidsongeschiktheid

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Word ik verplicht werk anders dan mijn eigen beroep te aanvaarden

En zo zijn er ook nog andere punten te bedenken die mee tellen bij het aanvragen van een AOV. Zaken waar je niet altijd direct een antwoord op kunt vinden via de online omgeving van een verzekeraar.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een horecaondernemer

Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo belangrijk voor een horecaondernemer? Zzp-ers of meewerkende echtgenoten zijn niet verzekerd via de ziektewet. Kunt u uw beroep niet meer uitoefenen door een sportongeval of ziekte, dan vallen de inkomsten weg. Een korte periode niet kunnen werken is vaak nog wel op te vangen met reserves, maar de financiele toekomst verandert als u als horecaondernemer voor lange tijd niet aan de slag kunt.

Om gederfde inkomsten te ondervangen, kun je een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten. Het overgrote deel van de polissen verzekeren ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. Je kunt overigens zelf kiezen of je ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is zeker een onderwerp dat een specialist u perfect kan uitleggen. Het is absoluut noodzakelijk om meerdere AOV verzekeringen te vergelijken speciaal omdat dit soort verzekeringen voor een horecaondernemer behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor een horecaondernemer is meestal niet goedkoop. De hoogte van de premie van de aov verzekering hangt af van een aantal punten:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe jonger u bent, des te lager de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe lang kunt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer complexe dekking

Zo ziet u dat een een aantal specifieke punten direct invloed hebben op de premie van een aov. Waar wellicht nog iets te winnen valt, is in de fiscaliteit van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een horecaondernemer aftrekbaar, aov berekenen, een aov afsluiten

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert uw eigen inkomen. De uitgave voor deze verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is geen zakelijke kostenpost en daarom niet aftrekbaar als uitgave binnen uw bedrijf. De uitgave van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn echter wel op te voeren als aftrekpost binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U dient dan uw uitgave voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering in te vullen onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Bedenk echter wel dat wanneer u de kosten voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd heeft opgevoerd bij uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een bruto uitkering.

Andere oplossingen voor een aov verzekering zzp en arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Als eerste heeft u de mogelijkheid om uzelf als horecaondernemer uit vrije wil te verzekeren via het UWV. Als u een eigen bedrijf begint, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten bij het UWV. U moet zich direct na de start van uw onderneming melden bij het UWV, uiterlijk binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werkgever of uitkering is gestopt. De fiscaliteit van deze vorm van premie betalen is gelijk aan een normale AOV.

Een tweede mogelijkheid is om de private vangnetverzekering af te sluiten. Hiervoor gelden enkele specifieke voorwaarden. Als eerste is dat u vanwege medische redenen geen gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. En de tweede voorwaarde is dat u niet langer dan 15 maanden als zelfstandige werkzaam mag zijn. Net als bij de de vorige optie via het UWV is ook nu de premie fiscaal te verrekenen.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te richten met meerdere ondernemers. Dit moet dan een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De gezamenlijke ondernemers storten dan op regelmatige basis een vast bedrag op de rekening van deze schenkkring. Mocht een deelnemer ziek worden, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Een vierde optie is om als horecaondernemer een combinatie te maken van een schenkkring met een aov verzekering via een verzekeringsmaatschappij. Dan wordt de betaling uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren van het inkomensverlies op te vangen en daarna treedt de aov verzekering in werking. Door de verlengde periode van het eigen risico worden de kosten van de aov verzekering sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl