AOV ZZP voor een interieur adviseur / architect

Wat is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor een interieur adviseur / architect?

Een aov is een verzekering die een interieur adviseur / architect afsluit om inkomsten te hebben wanneer u ziek bent, of als u invalide wordt of een ongeval krijgt. In de meeste gevallen wordt deze verzekering afgesloten door mensen met een klein eigen bedrijf. Maar ook bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een eigen huis wordt bijna altijd een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

Is een AOV verplicht voor een interieur adviseur / architect?

Bent u interieur adviseur / architect of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u wellicht binnen korte tijd verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is in de laatste maanden voor de jaarwisseling afgesproken in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Begin maart 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) de aanbeveling voor een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover de verplichting aan onder andere interieur adviseur / architects.

Heb ik als zzp-er interieur adviseur / architect een AOV nodig?

Wanneer u als zzp interieur adviseur / architect of meewerkend echtgenoot betrokken raakt bij een ernstig ongeluk, kan uw inkomen voor een aanzienlijk deel wegvallen. Wanneer u in loondienst bent, kunt u in dit geval een beroep doen op uw werkgever en na twee jaar automatisch een bestaande wettelijke voorziening. Als DGA of meewerkend echtgenoot moet u zelf zorgen voor uw inkomen tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Daarom is het verstandig om uzelf te beschermen tegen verlies van uw inkomsten met een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Bent u zzp interieur adviseur / architect, dan kunt u advies krijgen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer ben ik als zzp-er interieur adviseur / architect arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt bent u als je voor een overgroot deel niet meer kunt werken als interieur adviseur / architect. Dat kan komen door ziekte of door een ongeluk. Ook bij een zwangerschap bent u tijdelijk arbeidsongeschikt. Hierbij maakt het geen verschil of de ziekte binnen of buiten werktijd is ontstaan. Ook ongevallen buiten het werk zijn in de meeste gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er interieur adviseur / architect kunt dus voor onbepaalde tijd arbeidsongeschikt zijn en dit ongemak op allerlei manieren afdekken.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een website vergelijken en online advies krijgen

Een belangrijk voordeel van vergelijkingswebsites is de mogelijkheid via een online rekenmodule de verscheidene AOV-s naast elkaar te zetten. En daarna via een online adviseur de overeenkomsten tussen de diverse verzekeringen te kunnen overzien om een gewogen aankoop te kunnen doen. De meeste verzekeringsmaatschappijen geven u als interieur adviseur / architect de gelegenheid om via de website een AOV in orde te maken. Heeft u de nodige kennis van een een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid? Dan bieden de meeste verzekeringskantoren u als interieur adviseur / architect de mogelijkheid om zelf een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid in orde te maken.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een interieur adviseur / architect

Voor jou als zzp-er interieur adviseur / architect is het belangrijk om te weten wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering allemaal afdekt. Daarom kun je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Vaste of leeftijdsgebonden premie

 • Wil ik per maand of per jaar een uitkering ontvangen

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Welke uitsluitingsgronden hanteert de verzekeraar

 • Heb ik vrije keuze in behandelaars

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Word ik verplicht werk anders dan mijn eigen beroep te aanvaarden

En zo zijn er nog veel meer punten te bedenken die belangrijk zijn bij het aanvragen van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Zaken waar je niet altijd direct een antwoord op kunt vinden via de website van een verzekeraar.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een interieur adviseur / architect

Waarom is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zo belangrijk voor een interieur adviseur / architect? DGA-s of meewerkende echtgenoten zijn niet verzekerd via de ziektewet. Kunt u uw beroep niet meer uitoefenen door een sportongeval of ziekte, dan vallen de inkomsten weg. Een korte periode geen inkomsten is vaak nog wel op te vangen met eigen middelen, maar de financiele situatie verandert als u als interieur adviseur / architect voor langere tijd niet aan de slag kunt.

Om het wegvallen van uw inkomsten te ondervangen, kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Het overgrote deel van de verzekeringen dekken ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. Je kunt overigens zelf kiezen of je ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is zeker een punt dat een adviseur u perfect kan uitleggen. Het is absoluut noodzakelijk om verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken specifiek omdat dit soort polissen voor een interieur adviseur / architect behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat zijn de kosten voor een aov verzekering

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor een interieur adviseur / architect is meestal niet goedkoop. Hoe hoog de premie is van de AOV hangt af van een aantal punten:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld fysieke klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe lang wilt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer complexe dekking

U merkt dat een groot aantal factoren direct invloed hebben op de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waar wellicht nog iets te winnen valt, is in het al of niet aftrekbaar maken van de aov verzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een interieur adviseur / architect aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verzekert uw persoonlijke inkomen. De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen bedrijfsmatige kostenpost en daarom niet op te voeren als uitgave voor uw bedrijf. De kosten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn echter wel aftrekbaar op uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan uw uitgave voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te geven onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. U dient zich wel te realiseren dat wanneer u de kosten voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd heeft opgevoerd bij uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een belastbare uitkering.

Andere oplossingen voor een aov zzp en arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Als eerste heeft u de mogelijkheid om uzelf als interieur adviseur / architect uit vrije wil te verzekeren bij het UWV. Als u een eigen bedrijf begint, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten bij het UWV. U moet zich direct na de start van uw onderneming melden bij het UWV, uiterlijk binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De fiscaliteit van deze vorm van premie betalen is gelijk aan een normale aov verzekering.

Een tweede optie is om een private vangnetverzekering af te sluiten. Er gelden hier wel enkele specifieke voorwaarden. Als eerste is dat u vanwege medische redenen geen gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. En de tweede voorwaarde is dat u niet langer dan 15 maanden als ondernemer werkzaam mag zijn. Net als bij de de eerste optie via het UWV is ook nu de premie fiscaal te verrekenen.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met verschillende ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De gezamenlijke ondernemers storten dan maandelijks een vast bedrag op de rekening van deze schenkkring. Valt een ondernemer uit door ziekte of ongeval, kan hij of zij rekenen op een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Als laatste kan ook gekozen worden om als interieur adviseur / architect een combinatie te maken van een schenkkring met een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een tussenpersoon. Hier wordt de uitkering uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het verlies van inkomen op te vangen en daarna treedt de aov verzekering in werking. Door de langere periode van het eigen risico wordt de premie van de aov verzekering sterk verminderd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl