AOV ZZP voor een IT specialist

Wat is een aov voor een IT specialist?

Een aov is een verzekering die een IT specialist afsluit om inkomsten te hebben als u langere tijd ziek bent, of als u invalide wordt of een bedrijfsongeval krijgt. Bijna altijd wordt deze verzekering afgesloten door mensen met een eigen onderneming. Ook wanneer u een financiering probeert te krijgen voor een eigen woning wordt vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht voor een IT specialist?

Bent u IT specialist of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u hoogstwaarschijnlijk binnen korte tijd verplicht om een verzekeringspolis af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is aan het eind van 2019 afgesproken in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Begin maart 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) haar advies voor een verplichte aov voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover weten we nu iets over de voorgenomen verplichting aan onder andere IT specialists.

Waarom u als IT specialist of zzp-er een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heeft

Wanneer u als zzp IT specialist of meewerkend echtgenoot arbeidsongeschikt raakt, kunnen uw inkomsten voor een groot deel wegvallen. Als werknemers kunt u in dit geval een beroep doen op uw werkgever en na 24 maanden terugvallen op een bestaande wettelijke voorziening. Als DGA of meewerkend echtgenoot draagt u zelf verantwoordelijkheid voor uw inkomen in het geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Van belang is het daarom om uzelf tegen verlies van uw inkomsten met een aov. Bent u zzp IT specialist, dan kunt u advies krijgen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer ben je als zzp-er IT specialist arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt ben je als je in het geheel niet meer kunt werken als IT specialist. Dat kan komen door ziekte of door een ongeluk. Maar ook bij bijvoorbeeld een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Hierbij maakt het geen verschil of de ziekte met uw werk te maken heeft. Ook sportongevallen zijn in bijna alle gevallen verzekerd. U ziet, als zzp-er IT specialist kunt dus voor langere tijd niet tot arbeid in staat zijn en dit risico op allerlei manieren verzekeren.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering online vergelijken en online advies krijgen

Het grote voordeel van vergelijkingswebsites is de mogelijkheid via een online tool de meerdere AOV-s naast elkaar te zetten. En daarna via een online advies de verschillen tussen de diverse verzekeringen op een rijtje te laten zetten om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen. De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden u als IT specialist de gelegenheid om via hun website een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Bezit je zelf voldoende kennis van een AOV? Dan bieden de meeste aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen u als IT specialist de mogelijkheid om zelf een aov af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een IT specialist

Voor jou als zelfstandig ondernemer IT specialist is het belangrijk om te weten wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering allemaal afdekt. Daarom moet je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Wil ik per maand of per jaar een uitkering ontvangen

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Welke uitsluitingsgronden hanteert de verzekeraar

 • Heb ik vrije keuze in behandelaars

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Wie bepaalt mijn percentage arbeidsongeschiktheid

 • Is mijn premie fiscaal te verrekenen

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Moet ik passend werk accepteren

En zo zijn er meerdere punten te bedenken die mee tellen bij het aanvragen van een AOV. Vragen waar je niet altijd direct een antwoord op kunt vinden via de online omgeving van een verzekeringsmaatschappij.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een IT specialist

Waarom is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zo belangrijk voor een IT specialist? Vrije beroepsbeoefenaren of meewerkende echtgenoten kunnen geen beroep doen op de ziektewet. Raakt u arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een kortere periode niet kunnen werken is veelal nog wel op te vangen met reserves, maar het toekomstperspectief verandert als u als IT specialist voor lange tijd uw beroep niet kunt uitoefenen.

Om het wegvallen van uw inkomsten op te vangen, is het mogelijk om een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten. Verreweg de meeste verzekeringen geven dekking tegen ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U hebt overigens zelf de keuze of je ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is zeker een punt dat een specialist u prima kan uitleggen. Het is aan te raden om diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken speciaal omdat dit soort polissen voor een IT specialist aanzienlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat zijn de kosten voor een aov verzekering

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor een IT specialist is meestal aardig/stevig aan de prijs. Hoe hoog de premie is van de AOV hangt af van een aantal factoren:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort wilt u verlies van inkomen zelf dragen?

 • De dekking die u wenst: de premie stijgt bij een meer complexe dekking

Zo ziet u dat een een aantal specifieke punten direct invloed hebben op de premie van een aov verzekering. Waar wellicht nog iets te winnen is, is in de fiscaliteit van de aov polis.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een IT specialist aftrekbaar, aov berekenen, een aov afsluiten

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verzekert uw eigen inkomen. De kosten van deze aov verzekering is geen bedrijfsmatige kostenpost en daarom niet aftrekbaar als uitgave uw bedrijf. De premie van uw aov verzekering zijn echter wel fiscaal te verrekenen binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan uw premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering in te vullen onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Bedenk echter wel dat wanneer u de kosten voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd heeft afgetrokken van uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast is. Dit betekent een belastbare uitkering.

Andere oplossingen voor een aov zzp en arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Als eerste heeft u de optie om uzelf als IT specialist vrijwillig te verzekeren via het UWV. Start u als ondernemer, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij het UWV. U moet zich direct na de start van uw onderneming melden bij het UWV, uiterlijk binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan een normale aov verzekering.

Een tweede optie is om een private vangnetverzekering af te sluiten. Hiervoor gelden enkele specifieke voorwaarden. Als eerste is dat u op medische gronden geen normale arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als ondernemer werkzaam mag zijn. Net als bij de de eerste optie via het UWV is ook nu de premie fiscaal te verrekenen.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met gelijkgestemde ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De verschillende ondernemers storten dan maandelijks een vast bedrag op de rekening van deze schenkkring. Valt een ondernemer uit door ziekte of ongeval, kan hij of zij rekenen op een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Er is ook nog de mogelijkheid om als IT specialist een combinatie te maken van een schenkkring met een aov verzekering via een assurantiekantoor. Hier wordt de uitkering uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het wegvallen van het inkomen op te vangen en daarna treedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering in werking. Door de langere periode van het eigen risico worden de kosten van de aov sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl