AOV ZZP voor een keukenmonteur

Wat is een aov voor een keukenmonteur?

Een aov is een verzekering die een keukenmonteur afsluit om inkomsten te hebben wanneer u ziek bent, of als u mindervalide wordt of een bedrijfsongeval krijgt. In de meeste gevallen wordt een dergelijke verzekering aangekocht door mensen met een eigen onderneming. Maar ook bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een eigen appartement wordt in de meeste gevallen een ao-verzekering afgesloten.

Ben ik als keukenmonteur verplicht om een AOV te hebben?

Bent u keukenmonteur of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u waarschijnlijk op korte termijn verplicht om een verzekeringspolis af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is afgelopen jaar opgenomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Begin maart 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) de aanbeveling voor een verplichte aov voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover het advies aan de regering aan onder andere keukenmonteurs.

Ik ben zzp keukenmonteur, heb ik dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wanneer u als zzp keukenmonteur of meewerkend echtgenoot betrokken raakt bij een ernstig ongeluk, kunnen uw inkomsten geheel wegvallen. Wanneer u in loondienst bent, kunt u in dit geval terugvallen op het bedrijf waar u werkt en na twee jaar terugvallen op een bestaande wettelijke voorziening. Als zelfstandige ondernemer of meewerkend echtgenoot draagt u zelf verantwoordelijkheid voor uw inkomen tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Van belang is het daarom om uzelf tegen verlies van inkomen met een aov. Bent u zzp keukenmonteur, dan kunt u advies inwinnen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer ben ik als zzp-er keukenmonteur arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt ben je als je in het geheel niet meer kunt werken als keukenmonteur. Dat kan komen door ziekte of door een ongeval. Ook bij een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Voor de meeste verzekeringsmaatschappijen maakt het niet uit of het ongeval binnen of buiten werktijd is ontstaan. Zelfs sportongevallen zijn in bijna alle gevallen verzekerd. U ziet, als zzp-er keukenmonteur kunt dus voor onbepaalde tijd niet geschikt voor arbeid zijn en dit ongemak op meerdere manieren verzekeren.

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid online vergelijken en online advies zoeken

Het grote voordeel van via de computer vergelijken is dat het mogelijk is om via een online rekenmodule de meerdere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken. En daarna via een online advies de overeenkomsten tussen de diverse verzekeringen op een rijtje te laten zetten om een weloverwogen aankoop te kunnen doen. Veel tussenpersonen bieden u als keukenmonteur de gelegenheid om via de computer de arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. ben jegenoegzaam bekend met een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan bieden het merendeel van de verzekeringsmaatschappijen u als keukenmonteur de mogelijkheid om eigenhandig een aov af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een keukenmonteur

Voor jou als zelfstandig ondernemer keukenmonteur is het belangrijk om te weten wat een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid allemaal afdekt. Daarom kun je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Wil ik per maand of per jaar een uitkering ontvangen

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Welke uitsluitingsgronden hanteert de verzekeraar

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Kan ik deze AOV zonder tussenpersoon afsluiten

 • Wie bepaalt mijn percentage arbeidsongeschiktheid

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal onbelast

 • Moet ik passend werk accepteren

En zo zijn er ook nog andere punten te bedenken die belangrijk zijn bij het afsluiten van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Vragen waar je meestal geen antwoord op kunt vinden via de website van een verzekeraar.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een keukenmonteur

Waarom is een aov zo belangrijk voor een keukenmonteur? Zzp-ers of meewerkende echtgenoten kunnen geen beroep doen op de ziektewet. Raakt u arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval of ziekte, dan vallen de inkomsten weg. Een korte tijd geen inkomsten is meestal nog wel op te vangen met eigen middelen, maar alles verandert als u als keukenmonteur voor lange tijd uw beroep niet kunt uitoefenen.

Om wegvallende inkomsten te ondervangen, is het mogelijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. De meeste polissen geven dekking tegen ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. Je kunt overigens zelf kiezen of je ook dekking tegen psychische aandoeningen in de verzekering laat opnemen. Dit is typisch een onderwerp dat een adviseur u prima kan uitleggen. Het is aan te raden om verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken speciaal omdat deze aov verzekeringen voor een keukenmonteur behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, premie voor een aov verzekering

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor een keukenmonteur is vaak aardig/stevig aan de prijs. Hoe hoog de premie uitvalt van de AOV hangt af van een aantal factoren:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld fysieke klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort wilt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u wenst: de premie stijgt bij een meer uitgebreide dekking

Zo ziet u dat een groot aantal factoren direct invloed hebben op de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waar misschien nog iets te winnen valt, is in de fiscaliteit van de premie voor de aov verzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een keukenmonteur aftrekbaar, aov berekenen, een aov afsluiten

Een aov verzekert uw eigen inkomen. De kosten van deze aov verzekering is geen zakelijke uitgave en daarom niet aftrekbaar als uitgave voor uw bedrijf. De uitgave van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn echter wel fiscaal te verrekenen op uw aangifte inkomstenbelasting. U dient dan uw uitgave voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te geven onder het kopje “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Let er wel op dat wanneer u de betalingen voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd heeft opgevoerd bij uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een bruto uitkering.

Alternatieven voor een aov zzp en arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Als eerste heeft u de optie om uzelf als keukenmonteur vrijwillig te verzekeren bij het UWV. Start u als zelfstandige, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een aov afsluiten bij het UWV. U dient zich binnen 13 weken aan te melden nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De fiscaliteit van deze vorm van premie betalen is gelijk aan een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een tweede optie is om de private vangnetverzekering af te sluiten. Hiervoor gelden enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u vanwege medische redenen geen gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. En de tweede voorwaarde is dat u niet langer dan 15 maanden als zelfstandige werkzaam mag zijn. Net als bij de de vorige optie via het UWV is ook hier de premie fiscaal te verrekenen.

Een derde optie is om een onderlinge schenkkring op te richten met meerdere ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De verschillende ondernemers storten dan maandelijks een vast bedrag op de rekening van deze schenkkring. Valt een ondernemer uit door ziekte of ongeval, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de ontstane reserve.

Als laatste kan ook gekozen worden om als keukenmonteur een combinatie op te zetten van een schenkkring met een AOV via een assurantiekantoor. Hier wordt de betaling uit de ontstane buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren van het inkomensverlies op te vangen en daarna treedt de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid in werking. Door de langere periode van het eigen risico wordt de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl