AOV ZZP voor een klusjesman

Wat is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor een klusjesman?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die een klusjesman afsluit om geld te hebben wanneer u ziek bent, of als u mindervalide wordt of een ongeval krijgt. Bijna altijd wordt deze verzekering afgesloten door mensen met een eigen onderneming. Maar ook bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een eigen woning wordt vaak een aov afgesloten.

Is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verplicht voor een klusjesman?

Bent u klusjesman of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u waarschijnlijk op korte termijn verplicht om een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is afgelopen jaar opgenomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Op dinsdag 3 maart jl. heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) haar advies voor een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover de verplichting aan onder andere klusjesmans.

Waarom u als klusjesman of zzp-er een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heeft

Wanneer u als zzp klusjesman of meewerkend echtgenoot arbeidsongeschikt raakt, kunnen uw inkomsten gedeeltelijk wegvallen. Bent u in loondienst, dan kunt u in dit geval een beroep doen op uw werkgever en na 2 x 12 maanden terugvallen op een bestaande wettelijke voorziening. Als DGA of meewerkend echtgenoot moet u zelf zorgen voor uw inkomen tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Daarom is het verstandig om uzelf te beschermen tegen verlies van uw inkomsten met een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Bent u zzp klusjesman, dan kunt u advies krijgen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer bent u als zzp-er klusjesman arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt bent u als je deels niet meer kunt werken als klusjesman. Dat kan komen door ziekte of door een ongeluk. Maar ook bij bijvoorbeeld een zwangerschap bent u tijdelijk arbeidsongeschikt. Voor de wetgever maakt het geen verschil of de ziekte werkgerelateerd is. Ook ongevallen buiten het werk zijn in veruit de meeste gevallen verzekerd. U ziet, als zzp-er klusjesman kunt dus voor korte tijd niet tot arbeid in staat zijn en dit ongemak op verschillende manieren verzekeren.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een vergelijkingssite vergelijken en online advies krijgen

Een van de grote voordelen van online vergelijken is het gemak om via een online tool de diverse AOV-s te bekijken. En daarna via een online adviseur de overeenkomsten tussen de diverse verzekeringen op een rijtje te laten zetten om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden u als klusjesman de gelegenheid om via de website de arbeidsongeschiktheidsverzekering in orde te maken. Heb jij voldoende kennis van een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan hebben het merendeel van de aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen u als klusjesman de mogelijkheid om eigenhandig een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid in orde te maken.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een klusjesman

Voor u als DGA klusjesman is het van belang om te weten wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering allemaal afdekt. Daarom kun je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Moet ik passend werk accepteren

En zo zijn er meerdere punten te bedenken die belangrijk zijn bij het afsluiten van een AOV. Zaken waar je meestal geen antwoord op kunt vinden via de online omgeving van een assurantiekantoor.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een klusjesman

Waarom is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zo belangrijk voor een klusjesman? Vrije beroepsbeoefenaren of meewerkende echtgenoten zijn niet verzekerd via de ziektewet. Raakt u arbeidsongeschikt door een sportongeval of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een kortere periode geen inkomsten is veelal nog wel te overbruggen met reserves, maar het toekomstperspectief verandert als u als klusjesman voor geruime tijd uw beroep niet kunt uitoefenen.

Om gederfde inkomsten te kunnen compenseren, is het mogelijk om een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten. Het merendeel van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dekken ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. Je kunt overigens zelf kiezen of je ook dekking tegen psychische aandoeningen in de verzekering laat opnemen. Dit is typisch een onderwerp dat een specialist u perfect kan uitleggen. Het is verstandig om diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken specifiek omdat deze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor een klusjesman behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat zijn de kosten voor een aov verzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een klusjesman is vaak best prijzig. Hoe hoog de premie is van de arbeidsongeschiktheidsverzekering hangt af van een aantal factoren:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe jonger u bent, des te lager de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe lang kunt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer complexe dekking

U merkt dat een een aantal specifieke punten direct invloed hebben op de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waar wellicht nog iets te winnen is, is in de fiscaliteit van de premie voor de aov verzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een klusjesman aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verzekert uw persoonlijke inkomen. De uitgave voor deze verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is geen zakelijke uitgave en daarom niet aftrekbaar als uitgave binnen uw bedrijf. De premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn echter wel op te voeren als aftrekpost op uw aangifte inkomstenbelasting. U dient dan uw premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te geven onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Let er wel op dat wanneer u de betalingen voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd heeft opgevoerd bij uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast is. Dit betekent een belastbare uitkering.

Andere oplossingen voor een aov zzp en arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Als eerste heeft u de mogelijkheid om uzelf als klusjesman vrijwillig te verzekeren via het UWV. Als u een eigen bedrijf begint, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een aov afsluiten bij het UWV. U meldt zich aan bij UWV binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een tweede optie is om de private vangnetverzekering af te sluiten. Let hier wel op enkele specifieke voorwaarden. Als eerste is dat u op medische gronden geen normale arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als zelfstandig ondernemer werkzaam mag zijn. Gelijk aan de de voorgaande mogelijkheid via het UWV is ook nu de premie aftrekbaar.

Een derde optie is om een onderlinge schenkkring op te richten met gelijkgestemde ondernemers. Dit moet dan een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De deelnemende ondernemers storten dan maandelijks een zeker bedrag op de rekening van deze vereniging. Valt een ondernemer uit door ziekte of ongeval, kan hij of zij rekenen op een maandelijkse uitkering (schenking) uit de ontstane reserve.

Een vierde optie is om als klusjesman een combinatie op te zetten van een schenkkring met een aov verzekering via een verzekeringsmaatschappij. Dan wordt de uitkering uit de ontstane buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het wegvallen van het inkomen op te vangen en daarna treedt de AOV in werking. Door de lange periode van het eigen risico wordt de premie van de aov verzekering sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl