AOV ZZP voor een lasser

Wat is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor een lasser?

Een aov is een soort van polis die een lasser afsluit om inkomsten te hebben wanneer u ziek bent, of als u invalide wordt of een bedrijfsongeval krijgt. In de meeste gevallen wordt dit soort verzekering afgesloten door mensen met een eigen onderneming. Ook als u een hypotheek aanvraagt voor een eigen huis wordt vaak een ao-verzekering afgesloten.

Is een AOV verplicht voor een lasser?

Bent u lasser of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u hoogstwaarschijnlijk binnen korte tijd verplicht om een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is in de laatste maanden voor de jaarwisseling opgenomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Op dinsdag 3 maart jl. heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) de aanbeveling voor een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover weten we nu iets over de voorgenomen verplichting aan onder andere lassers.

Heeft u als lasser een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wanneer u als zzp lasser of meewerkend echtgenoot een ongeluk krijgt waardoor u uw beroep niet meer kunt uitoefenen, kunnen uw inkomsten flink dalen. Als werknemers kunt u in dit geval terecht bij uw werkgever en na twee jaar terugvallen op de WIA. Als DGA of meewerkend echtgenoot moet u zelf zorgen voor uw inkomen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Van belang is het daarom om uzelf tegen inkomensverlies met een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Bent u zzp lasser, dan kunt u advies krijgen bij uw assurantie-adviseur.

Wanneer bent u als zzp-er lasser arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt ben je als je deels niet meer kunt werken als lasser. Dat kan gebeurt zijn door ziekte of door een ongeval. Ook bij een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Voor de wetgever maakt het geen verschil of de ziekte met uw werk te maken heeft. Ook ongevallen buiten het werk zijn in veel gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er lasser kunt dus voor onbepaalde tijd arbeidsongeschikt zijn en dit risico op verschillende manieren verzekeren.

Een AOV via een vergelijkingssite vergelijken en online advies krijgen

Het grote voordeel van online vergelijken is het gemak om via een online tool de verscheidene arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken. En daarna via een online adviseur het onderscheid tussen de diverse verzekeringen duidelijk te krijgen om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen. Bijna alle verzekeringsmaatschappijen bieden u als lasser de mogelijkheid om via de website de arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. ben jegenoegzaam bekend met een AOV? Dan bieden het merendeel van de verzekeringskantoren u als lasser de mogelijkheid om online een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een lasser

Voor jou als zzp-er lasser is het van belang om te weten wat een AOV allemaal afdekt. Daarom moet je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Wil ik per maand of per jaar een uitkering ontvangen

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn alleen bedrijfsongevallen verzekerd

 • Kan ik deze AOV zonder tussenpersoon afsluiten

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie fiscaal te verrekenen

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Word ik verplicht werk anders dan mijn eigen beroep te aanvaarden

En zo zijn er ook nog andere punten te bedenken die mee tellen bij het aanvragen van een AOV. Vragen waar je meestal geen antwoord op kunt vinden via de website van een assurantiekantoor.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een lasser

Waarom is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zo belangrijk voor een lasser? Zelfstandig ondernemers of meewerkende echtgenoten zijn niet verzekerd via de ziektewet. Kunt u niet meer werken door een bedrijfsongeval of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een korte periode niet kunnen werken is vaak nog wel te overbruggen met reserves, maar alles verandert als u als lasser voor geruime tijd niet aan de slag kunt.

Om het wegvallen van uw inkomsten te ondervangen, is het mogelijk om een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten. Het merendeel van de AOV verzekeringen voorzien in een uitkering bij ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U kunt overigens zelf kiezen of je ook dekking tegen psychische aandoeningen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering laat opnemen. Dit is typisch een punt dat een adviseur u perfect kan uitleggen. Het is aan te raden om diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken speciaal omdat dit soort verzekeringen voor een lasser behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat zijn de kosten voor een aov verzekering

Een aov verzekering voor een lasser is vaak best prijzig. De hoogte van de premie van de aov verzekering is afhankelijk van een aantal punten:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe lang wilt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u wenst: de premie stijgt bij een meer complexe dekking

Zo ziet u dat een groot aantal factoren van invloed zijn op de premie van een aov verzekering. Waar misschien nog iets te winnen is, is in de fiscale afwikkeling van de aov polis.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een lasser aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verzekert uw eigen inkomen. De uitgave voor deze verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is geen bedrijfsmatige kostenpost en daarom niet op te voeren als uitgave door uw bedrijf. De kosten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn echter wel aftrekbaar binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan uw uitgave voor uw aov aan te geven onder het kopje “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Let er wel op dat wanneer u de betalingen voor uw aov altijd heeft afgetrokken van uw inkomen bij uw aangifte, de eventuele uitkering ook belast is. Dit betekent een belastbare uitkering.

Alternatieven voor een aov zzp en aov vergelijken

Als eerste heeft u de optie om uzelf als lasser vrijwillig te verzekeren bij het UWV. Als u een eigen bedrijf begint, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een aov verzekering afsluiten bij het UWV. U moet zich direct na de start van uw onderneming melden bij het UWV, uiterlijk binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een tweede optie is om de private vangnetverzekering af te sluiten. Hiervoor gelden enkele specifieke voorwaarden. Als eerste is dat u op medische gronden geen gewone aov kunt afsluiten. En de tweede voorwaarde is dat u niet langer dan 15 maanden als ondernemer werkzaam mag zijn. Net als bij de de vorige optie via het UWV is ook nu de premie fiscaal te verrekenen.

Een derde optie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met gelijkgestemde ondernemers. Dit moet dan een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De verschillende ondernemers storten dan op regelmatige basis een zeker bedrag op de rekening van deze schenkkring. Wordt een van de deelnemers ziek, kan hij of zij rekenen op een maandelijkse uitkering (schenking) uit de ontstane reserve.

Er is ook nog de mogelijkheid om als lasser een combinatie op te zetten van een schenkkring met een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een tussenpersoon. Dan wordt de tegemoetkoming uit de ontstane buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het verlies van inkomen op te vangen en daarna treedt de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid in werking. Door de langere periode van het eigen risico wordt de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering sterk verminderd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl