AOV ZZP voor een loodgieter

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een loodgieter?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die een loodgieter afsluit om inkomsten te hebben tijdens ziekte, of als u mindervalide wordt of een ongeval krijgt. Meestal wordt een dergelijke verzekering afgesloten door mensen met een klein eigen bedrijf. Maar ook bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een eigen woning wordt bijna altijd een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

Ben ik als loodgieter verplicht om een AOV te hebben?

Bent u loodgieter of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u wellicht binnenkort verplicht om een verzekeringspolis af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is afgelopen jaar opgenomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Op dinsdag 3 maart jl. heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) haar advies voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover weten we nu iets over de voorgenomen verplichting aan onder andere loodgieters.

Waarom u als loodgieter of zzp-er een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heeft

Wanneer u als zzp loodgieter of meewerkend echtgenoot een ongeluk krijgt waardoor u uw beroep niet meer kunt uitoefenen, kan uw inkomen voor een groot deel wegvallen. Bent u in loondienst, dan kunt u in dit geval een beroep doen op het bedrijf waar u werkt en na twee jaar terugvallen op de WIA. Als zzp-er of meewerkend echtgenoot moet u zelf zorgen voor uw inkomen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Daarom is het verstandig om uzelf te beschermen tegen verlies van inkomen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bent u zzp loodgieter, dan kunt u advies krijgen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer ben je als zzp-er loodgieter arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt bent u als u deels niet meer kunt werken als loodgieter. Dat kan gebeurt zijn door ziekte of door een ongeluk. Ook bij een zwangerschap bent u tijdelijk arbeidsongeschikt. Het maakt niet uit of het ongeval werkgerelateerd is. Zelfs sportongevallen zijn in bijna alle gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er loodgieter kunt dus voor korte tijd niet tot arbeid in staat zijn en dit ongemak op verschillende manieren verzekeren.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een vergelijkingssite vergelijken en online advies zoeken

Een van de grote voordelen van online vergelijken is de mogelijkheid via een online rekenmodule de meerdere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen naast elkaar te zetten. En daarna via een online adviseur de overeenkomsten tussen de diverse verzekeringen op een rijtje te laten zetten om een gewogen beslissing te kunnen nemen. Verreweg de meeste verzekeringsmaatschappijen bieden u als loodgieter de optie om via hun website de AOV in orde te maken. Bezit je zelf voldoende kennis van een een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid? Dan bieden de meeste verzekeringskantoren u als loodgieter de mogelijkheid om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering in orde te maken.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een loodgieter

Voor u als zzp-er loodgieter is het van belang om te weten wat een AOV allemaal afdekt. Daarom moet je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Vaste of leeftijdsgebonden premie

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Welke uitsluitingsgronden hanteert de verzekeraar

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Kan ik deze AOV zonder tussenpersoon afsluiten

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Word ik verplicht werk anders dan mijn eigen beroep te aanvaarden

En zo zijn er ook nog andere punten te bedenken die van belang zijn bij het aanvragen van een arbeidsongschiktheidsverzekering. Vragen waar je meestal geen antwoord op kunt vinden via de website van een tussenpersoon.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een loodgieter

Waarom is een aov zo belangrijk voor een loodgieter? Vrije beroepsbeoefenaren of meewerkende echtgenoten hebben geen vangnet zoals de ziektewet. Kunt u niet meer werken door een ongeluk of ziekte, dan vallen de inkomsten weg. Een kortere periode geen inkomen is veelal nog wel op te vangen met reserves, maar de financiele situatie verandert als u als loodgieter voor geruime tijd uw beroep niet kunt uitoefenen.

Om het wegvallen van uw inkomsten te kunnen compenseren, kunt u een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten. Het merendeel van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dekken ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. Je kunt overigens zelf kiezen of u ook dekking tegen psychische aandoeningen in de verzekering laat opnemen. Dit is typisch een punt dat een adviseur u prima kan uitleggen. Het is absoluut noodzakelijk om meerdere AOV verzekeringen te vergelijken specifiek omdat dit soort verzekeringen voor een loodgieter behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, premie voor een aov verzekering

Een aov verzekering voor een loodgieter is in de meeste gevallen niet goedkoop. De hoogte van de premie van de AOV is afhankelijk van een aantal punten:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld fysieke klachten?

 • Uw leeftijd: hoe jonger u bent, des te lager de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort kunt u verlies van inkomen zelf dragen?

 • De dekking die u wenst: de premie stijgt bij een meer uitgebreide dekking

Zo kunt u zien dat een een aantal specifieke punten direct invloed hebben op de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waar zeker nog iets te winnen valt, is in de fiscale afwikkeling van de aov polis.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een loodgieter aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een aov verzekert uw persoonlijke inkomen. De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen zakelijke kostenpost en daarom niet aftrekbaar als uitgave door uw bedrijf. De kosten van uw AOV zijn echter wel fiscaal te verrekenen op uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan uw premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering in te vullen onder het kopje “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Let er wel op dat wanneer u de premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd heeft afgetrokken van uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een bruto uitkering.

Alternatieven voor een aov zzp en arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Als eerste heeft u de optie om uzelf als loodgieter uit vrije wil te verzekeren bij het UWV. Start u als ondernemer, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een aov afsluiten bij het UWV. U moet zich direct na de start van uw onderneming melden bij het UWV, uiterlijk binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werkgever of uitkering is gestopt. De fiscaliteit van deze vorm van premie betalen is gelijk aan een normale AOV.

Een tweede mogelijkheid is om de private vangnetverzekering af te sluiten. Let hier wel op enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u om medische redenen geen normale arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als ondernemer werkzaam mag zijn. Net als bij de de voorgaande mogelijkheid via het UWV is ook hier de premie fiscaal te verrekenen.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te richten met gelijkgestemde ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De verschillende ondernemers storten dan op regelmatige basis een zeker bedrag op de rekening van deze schenkkring. Wordt een van de deelnemers ziek, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Een vierde optie is om als loodgieter een combinatie te maken van een schenkkring met een aov verzekering via een tussenpersoon. Dan wordt de betaling uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren van het inkomensverlies op te vangen en daarna treedt de AOV in werking. Door de lange periode van het eigen risico worden de kosten van de aov sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl