AOV ZZP voor een medisch specialist

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een medisch specialist?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die een medisch specialist afsluit om een inkomen te hebben wanneer u ziek bent, of als u invalide wordt of een ongeval krijgt. Meestal wordt dit soort verzekering afgesloten door mensen met een klein eigen bedrijf. Maar ook bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een eigen huis wordt vaak een aov afgesloten.

Is een AOV verplicht voor een medisch specialist?

Bent u medisch specialist of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u waarschijnlijk binnen korte tijd verplicht om een verzekeringspolis af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is vorig jaar afgesproken in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Begin maart 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) de aanbeveling voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover de verplichting aan onder andere medisch specialists.

Heb ik als zzp-er medisch specialist een AOV nodig?

Wanneer u als zzp medisch specialist of meewerkend echtgenoot arbeidsongeschikt raakt, kunnen uw inkomsten gedeeltelijk wegvallen. Als werknemers kunt u in dit geval terecht bij het bedrijf waar u werkt en na 24 maanden automatisch een bestaande wettelijke voorziening. Als DGA of meewerkend echtgenoot moet u zelf zorgen voor uw inkomen tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Van belang is het daarom om uzelf tegen verlies van uw inkomsten met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bent u zzp medisch specialist, dan kunt u advies inwinnen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer ben je als zzp-er medisch specialist arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt bent u als je in het geheel niet meer kunt werken als medisch specialist. Dat kan gebeurt zijn door ziekte of door een ongeval. Ook bij een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Het maakt niet uit of de arbeidsongeschiktheid met uw werk te maken heeft. Ook sportongevallen zijn in bijna alle gevallen verzekerd. U ziet, als zzp-er medisch specialist kunt dus voor langere tijd arbeidsongeschikt zijn en dit ongemak op verschillende manieren verzekeren.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een vergelijkingssite vergelijken en online advies zoeken

Een belangrijk voordeel van online vergelijken is de mogelijkheid via een online tool de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te bekijken. En daarna via een online adviseur de verschillen tussen de diverse verzekeringen te kunnen overzien om een weloverwogen aankoop te kunnen doen. Verreweg de meeste tussenpersonen bieden u als medisch specialist de optie om via hun website een AOV af te sluiten. Heeft u de nodige kennis van een een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid? Dan hebben het merendeel van de aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen u als medisch specialist de mogelijkheid om online een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een medisch specialist

Voor jou als zelfstandig ondernemer medisch specialist is het belangrijk om te weten wat een AOV allemaal afdekt. Daarom moet je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Wat is mijn eigen risico termijn

 • Welke uitsluitingsgronden hanteert de verzekeraar

 • Heb ik vrije keuze in behandelaars

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal onbelast

 • Moet ik passend werk accepteren

En zo zijn er meerdere punten te bedenken die belangrijk zijn bij het afsluiten van een arbeidsongschiktheidsverzekering. Zaken waar je niet altijd direct een antwoord op kunt vinden via de online omgeving van een verzekeraar.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een medisch specialist

Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo belangrijk voor een medisch specialist? Vrije beroepsbeoefenaren of meewerkende echtgenoten kunnen geen beroep doen op de ziektewet. Kunt u niet meer werken door een bedrijfsongeval of ziekte, dan vallen de inkomsten weg. Een kortere tijd geen inkomen is vaak nog wel te overbruggen met eigen middelen, maar alles verandert als u als medisch specialist voor lange tijd niet aan de slag kunt.

Om het wegvallen van uw inkomsten te ondervangen, kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Het merendeel van de voorzieningen tegen arbeidsongeschiktheid geven dekking tegen ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U kunt overigens zelf kiezen of je ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering laat opnemen. Dit is zeker een onderwerp dat een adviseur u perfect kan uitleggen. Het is absoluut noodzakelijk om diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken speciaal omdat deze aov verzekeringen voor een medisch specialist aanzienlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat zijn de kosten voor een aov verzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een medisch specialist is meestal best prijzig. De hoogte van de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft te maken met een aantal factoren:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe jonger u bent, des te lager de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe lang wilt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer uitgebreide dekking

U merkt dat een een aantal specifieke punten direct invloed hebben op de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waar zeker nog iets te winnen is, is in het al of niet aftrekbaar maken van de aov verzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een medisch specialist aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert uw persoonlijke inkomen. De kosten van deze aov verzekering is geen zakelijke uitgave en daarom niet op te voeren als uitgave door uw onderneming. De kosten van uw AOV zijn echter wel op te voeren als aftrekpost op uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan uw premie voor uw aov verzekering aan te geven onder het kopje “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. U dient zich wel te realiseren dat wanneer u de kosten voor uw aov verzekering altijd heeft opgevoerd bij uw inkomen bij uw aangifte, de eventuele uitkering ook belast is. Dit betekent een belastbare uitkering.

Andere oplossingen voor een aov zzp en aov verzekering vergelijken

Als eerste heeft u de optie om uzelf als medisch specialist vrijwillig te verzekeren via het UWV. Start u als zelfstandige, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een aov verzekering afsluiten bij het UWV. U meldt zich aan bij UWV binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werkgever of uitkering is gestopt. De fiscaliteit van deze vorm van premie betalen is gelijk aan een normale AOV.

Een tweede optie is om een private vangnetverzekering af te sluiten. Let hier wel op enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u om medische redenen geen gewone aov verzekering kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als zelfstandige werkzaam mag zijn. Net als bij de vrijwillige verzekering via het UWV is ook nu de premie fiscaal te verrekenen.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met meerdere ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De deelnemende ondernemers storten dan regelmatig een zeker bedrag op de rekening van deze schenkkring. Mocht een deelnemer ziek worden, kan hij of zij rekenen op een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Er is ook nog de mogelijkheid om als medisch specialist een combinatie te maken van een schenkkring met een AOV via een aanbieder van aov verzekeringen. Dan wordt de tegemoetkoming uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren van het inkomensverlies op te vangen en daarna treedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering in werking. Door de langere periode van het eigen risico wordt de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl