AOV ZZP voor een metselaar

Wat is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor een metselaar?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die een metselaar afsluit om inkomsten te hebben als u langere tijd ziek bent, of als u invalide wordt of een ongeluk krijgt. Bijna altijd wordt dit soort verzekering aangekocht door mensen met een klein eigen bedrijf. Ook als u een hypotheek aanvraagt voor een eigen woning wordt bijna altijd een aov afgesloten.

Is een AOV verplicht voor een metselaar?

Bent u metselaar of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u waarschijnlijk op korte termijn verplicht om een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is aan het eind van 2019 opgenomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Op dinsdag 3 maart jl. heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) het advies voor een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover het advies aan de regering aan onder andere metselaars.

Waarom u als metselaar of zzp-er een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heeft

Wanneer u als zzp metselaar of meewerkend echtgenoot een ongeluk krijgt waardoor u uw beroep niet meer kunt uitoefenen, kunnen uw inkomsten flink dalen. Bent u in loondienst, dan kunt u in dit geval een beroep doen op uw werkgever en na twee jaar terugvallen op de WIA. Als zelfstandige ondernemer of meewerkend echtgenoot moet u zelf zorgen voor uw inkomen tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Wees daarom verstandig en bescherm uzelf tegen verlies van inkomen met een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Bent u zzp metselaar, dan kunt u advies inwinnen bij uw assurantie-adviseur.

Wanneer ben ik als zzp-er metselaar arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt bent u als u voor een overgroot deel niet meer kunt werken als metselaar. Dat kan gebeurt zijn door ziekte of door een ongeval. Maar ook bij bijvoorbeeld een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Voor de wetgever maakt het geen verschil of de ziekte met uw werk te maken heeft. Ook ongevallen buiten het werk zijn in bijna alle gevallen verzekerd. U ziet, als zzp-er metselaar kunt dus voor onbepaalde tijd arbeidsongeschikt zijn en dit ongemak op meerdere manieren afdekken.

Een AOV online vergelijken en online advies krijgen

Een belangrijk voordeel van online vergelijken is het gemak om via een online rekenmodule de verschillende AOV-s te bekijken. En daarna via een online adviseur het onderscheid tussen de verschillende verzekeringen te kunnen overzien om een weloverwogen aankoop te kunnen doen. Bijna alle tussenpersonen geven u als metselaar de optie om via de computer een AOV af te sluiten. Bezit je zelf de nodige kennis van een een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid? Dan hebben het merendeel van de aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen u als metselaar de mogelijkheid om zelf een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een metselaar

Voor jou als zelfstandig ondernemer metselaar is het belangrijk om te weten wat een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid allemaal afdekt. Daarom moet je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Welke uitsluitingsgronden hanteert de verzekeraar

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie fiscaal te verrekenen

 • Is mijn uitkering fiscaal onbelast

 • Moet ik passend werk accepteren

En zo zijn er nog veel meer punten te bedenken die van belang zijn bij het afsluiten van een arbeidsongschiktheidsverzekering. Zaken waar je meestal geen antwoord op kunt vinden via de online omgeving van een assurantiekantoor.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een metselaar

Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo belangrijk voor een metselaar? Zelfstandig ondernemers of meewerkende echtgenoten kunnen geen beroep doen op de ziektewet. Kunt u niet meer werken door een ongeluk of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een kortere periode niet kunnen werken is veelal nog wel op te vangen met reserves, maar het toekomstperspectief verandert als u als metselaar voor geruime tijd niet kunt werken.

Om het wegvallen van uw inkomsten te ondervangen, kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Het merendeel van de verzekeringen voorzien in een uitkering bij ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U hebt overigens zelf de keuze of u ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is zeker een onderwerp dat een adviseur u perfect kan uitleggen. Het is aan te raden om diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken specifiek omdat dit soort polissen voor een metselaar behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat zijn de kosten voor een aov verzekering

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor een metselaar is meestal best prijzig. Hoe hoog de premie uitvalt van de AOV hangt af van een aantal punten:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe jonger u bent, des te lager de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort kunt u verlies van inkomen zelf dragen?

 • De dekking die u wenst: de premie stijgt bij een meer uitgebreide dekking

Zo ziet u dat een een aantal specifieke punten van invloed zijn op de kosten van een aov verzekering. Waar zeker nog iets te winnen is, is in de fiscaliteit van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een metselaar aftrekbaar, aov berekenen, een aov afsluiten

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert uw persoonlijke inkomen. De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen bedrijfsmatige kostenpost en daarom niet op te voeren als uitgave binnen uw onderneming. De uitgave van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn echter wel fiscaal te verrekenen op uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan uw premie voor uw aov in te vullen onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Bedenk echter wel dat wanneer u de betalingen voor uw aov altijd heeft afgetrokken van uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een bruto uitkering.

Alternatieven voor een aov zzp en aov vergelijken

Als eerste heeft u de optie om uzelf als metselaar uit vrije wil te verzekeren via het UWV. Start u als zelfstandige, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten bij het UWV. U dient zich binnen 13 weken aan te melden nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werkgever of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een tweede mogelijkheid is om een private vangnetverzekering af te sluiten. Let hier wel op enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u vanwege medische redenen geen gewone aov kunt afsluiten. En de tweede voorwaarde is dat u niet langer dan 15 maanden als zelfstandige werkzaam mag zijn. Gelijk aan de vrijwillige verzekering via het UWV is ook hier de premie fiscaal te verrekenen.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met meerdere ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De verschillende ondernemers storten dan op regelmatige basis een vast bedrag op de rekening van deze schenkkring. Wordt een van de deelnemers ziek, kan hij of zij rekenen op een maandelijkse uitkering (schenking) uit de ontstane reserve.

Een vierde optie is om als metselaar een combinatie op te zetten van een schenkkring met een AOV via een assurantiekantoor. Dan wordt de uitkering uit de ontstane buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren van het inkomensverlies op te vangen en daarna treedt de aov verzekering in werking. Door de langere periode van het eigen risico worden de kosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl