AOV ZZP voor een nagelstyliste

Wat is een aov voor een nagelstyliste?

Een aov is een soort van polis die een nagelstyliste afsluit om een inkomen te hebben wanneer u ziek bent, of als u invalide wordt of een ongeval krijgt. Bijna altijd wordt deze verzekering afgesloten door mensen met een eigen onderneming. Ook wanneer u geld wilt lenen voor een eigen woning wordt in de meeste gevallen een ao-verzekering afgesloten.

Is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verplicht voor een nagelstyliste?

Bent u nagelstyliste of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u hoogstwaarschijnlijk op korte termijn verplicht om een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is vorig jaar afgesproken in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Op dinsdag 3 maart jl. heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) het advies voor een verplichte aov voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover het advies aan de regering aan onder andere nagelstylistes.

Heeft u als nagelstyliste een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wanneer u als zzp nagelstyliste of meewerkend echtgenoot betrokken raakt bij een ernstig ongeluk, kunnen uw inkomsten gedeeltelijk wegvallen. Wanneer u in loondienst bent, kunt u in dit geval terugvallen op uw werkgever en na 2 x 12 maanden automatisch een bestaande wettelijke voorziening. Als een vrije beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenoot draagt u zelf verantwoordelijkheid voor uw inkomen tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Van belang is het daarom om uzelf tegen verlies van uw inkomsten met een aov. Bent u zzp nagelstyliste, dan kunt u advies inwinnen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer ben je als zzp-er nagelstyliste arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt ben je als je in het geheel niet meer kunt werken als nagelstyliste. Dat kan gebeurt zijn door ziekte of door een ongeval. Maar ook bij bijvoorbeeld een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Het maakt niet uit of het ongeval werkgerelateerd is. Zelfs sportongevallen zijn in de meeste gevallen verzekerd. U ziet, als zzp-er nagelstyliste kunt dus voor langere tijd arbeidsongeschikt zijn en dit ongemak op verschillende manieren verzekeren.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een vergelijkingssite vergelijken en online advies zoeken

Het grote voordeel van via de computer vergelijken is het gemak om via een online tool de diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken. En daarna via een online adviseur het onderscheid tussen de diverse verzekeringen duidelijk te krijgen om een gewogen beslissing te kunnen nemen. De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden u als nagelstyliste de optie om via de computer een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Heb jij de nodige kennis van een AOV? Dan hebben de meeste aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen u als nagelstyliste de mogelijkheid om zelf een aov af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een nagelstyliste

Voor u als DGA nagelstyliste is het van belang om te weten wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering allemaal afdekt. Daarom kun je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Vaste of leeftijdsgebonden premie

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Wat is mijn eigen risico termijn

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Wie bepaalt mijn percentage arbeidsongeschiktheid

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal onbelast

 • Moet ik passend werk accepteren

En zo zijn er nog veel meer punten te bedenken die mee wegen bij het afsluiten van een AOV. Vragen waar je niet altijd direct een antwoord op kunt vinden via de website van een assurantiekantoor.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een nagelstyliste

Waarom is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zo belangrijk voor een nagelstyliste? Vrije beroepsbeoefenaren of meewerkende echtgenoten hebben geen vangnet zoals de ziektewet. Raakt u arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een kortere periode niet kunnen werken is meestal nog wel te overbruggen met eigen middelen, maar de financiele situatie verandert als u als nagelstyliste voor langere tijd uw beroep niet kunt uitoefenen.

Om het wegvallen van uw inkomsten te ondervangen, kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Het merendeel van de AOV verzekeringen geven dekking tegen ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. Je kunt overigens zelf kiezen of je ook dekking tegen psychische aandoeningen in de verzekering laat opnemen. Dit is zeker een onderwerp dat een specialist u perfect kan uitleggen. Het is absoluut noodzakelijk om verschillende AOV verzekeringen te vergelijken speciaal omdat dit soort verzekeringen voor een nagelstyliste behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, premie voor een aov verzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een nagelstyliste is vaak aardig/stevig aan de prijs. De hoogte van de premie van de AOV is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld fysieke klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe lang kunt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer complexe dekking

Zo kunt u zien dat een een aantal specifieke punten van invloed zijn op de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waar in sommige gevallen nog iets te winnen valt, is in het al of niet aftrekbaar maken van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een nagelstyliste aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verzekert uw persoonlijke inkomen. De uitgave voor deze verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is geen zakelijke uitgave en daarom niet aftrekbaar als uitgave uw onderneming. De uitgave van uw aov verzekering zijn echter wel fiscaal te verrekenen op uw aangifte inkomstenbelasting. U dient dan uw uitgave voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te geven onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Let er wel op dat wanneer u de kosten voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd heeft afgetrokken van uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een belastbare uitkering.

Alternatieven voor een aov zzp en arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Als eerste heeft u de optie om uzelf als nagelstyliste uit vrije wil te verzekeren bij het UWV. Start u een eigen bedrijf, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een aov afsluiten bij het UWV. U moet zich direct na de start van uw onderneming melden bij het UWV, uiterlijk binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werkgever of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een tweede optie is om een private vangnetverzekering af te sluiten. Hiervoor gelden enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u om medische redenen geen gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. En de tweede voorwaarde is dat u niet langer dan 15 maanden als zelfstandig ondernemer werkzaam mag zijn. Net als bij de vrijwillige verzekering via het UWV is ook nu de premie fiscaal te verrekenen.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te richten met gelijkgestemde ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De gezamenlijke ondernemers storten dan op regelmatige basis een vast bedrag op de rekening van deze schenkkring. Mocht een deelnemer ziek worden, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Als laatste kan ook gekozen worden om als nagelstyliste een combinatie op te zetten van een schenkkring met een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een assurantiekantoor. Hier wordt de uitkering uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het verlies van inkomen op te vangen en daarna treedt de AOV in werking. Door de lange periode van het eigen risico wordt de premie van de aov verzekering sterk verminderd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl