AOV ZZP voor een piloot

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een piloot?

Een aov is een verzekering die een piloot afsluit om een inkomen te hebben tijdens ziekte, of als u mindervalide wordt of een ongeluk krijgt. In de meeste gevallen wordt deze verzekering afgesloten door mensen met een klein eigen bedrijf. Maar ook bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een eigen woning wordt in de meeste gevallen een ao-verzekering afgesloten.

Ben ik als piloot verplicht om een AOV te hebben?

Bent u piloot of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u hoogstwaarschijnlijk binnenkort verplicht om een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is vorig jaar afgesproken in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. In de eerste week van maart heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) haar advies voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover de verplichting aan onder andere piloots.

Heb ik als zzp-er piloot een AOV nodig?

Wanneer u als zzp piloot of meewerkend echtgenoot een ongeluk krijgt waardoor u uw beroep niet meer kunt uitoefenen, kan uw inkomen flink dalen. Bent u in loondienst, dan kunt u in dit geval terecht bij het bedrijf waar u werkt en na 24 maanden automatisch de WIA. Als zelfstandige ondernemer of meewerkend echtgenoot draagt u zelf verantwoordelijkheid voor uw inkomen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Van belang is het daarom om uzelf tegen inkomensverlies met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bent u zzp piloot, dan kunt u advies krijgen bij uw assurantie-adviseur.

Wanneer bent u als zzp-er piloot arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt ben je als u deels niet meer kunt werken als piloot. Dat kan komen door ziekte of door een ongeval. Ook bij een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Hierbij maakt het geen verschil of het ongeval binnen of buiten werktijd is ontstaan. Ook sportongevallen zijn in veruit de meeste gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er piloot kunt dus voor korte tijd niet tot arbeid in staat zijn en dit ongemak op meerdere manieren verzekeren.

Een AOV online vergelijken en online advies zoeken

Een van de grote voordelen van online vergelijken is de mogelijkheid via een online rekenmodule de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen naast elkaar te zetten. En daarna via een online advies het onderscheid tussen de verschillende verzekeringen duidelijk te krijgen om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Verreweg de meeste verzekeringsmaatschappijen bieden u als piloot de mogelijkheid om via hun website de arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Bezit je zelf voldoende kennis van een een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid? Dan hebben veel verzekeringskantoren u als piloot de mogelijkheid om online een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een piloot

Voor u als zzp-er piloot is het belangrijk om te weten wat een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid allemaal afdekt. Daarom kun je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Vaste of leeftijdsgebonden premie

 • Wil ik per maand of per jaar een uitkering ontvangen

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Kan ik deze AOV zonder tussenpersoon afsluiten

 • Wie bepaalt mijn percentage arbeidsongeschiktheid

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Word ik verplicht werk anders dan mijn eigen beroep te aanvaarden

En zo zijn er meerdere punten te bedenken die mee wegen bij het aanvragen van een AOV. Zaken waar je niet altijd direct een antwoord op kunt vinden via de website van een assurantiekantoor.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een piloot

Waarom is een aov zo belangrijk voor een piloot? DGA-s of meewerkende echtgenoten hebben geen vangnet zoals de ziektewet. Kunt u uw beroep niet meer uitoefenen door een bedrijfsongeval of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een korte periode geen inkomsten is veelal nog wel op te vangen met eigen middelen, maar alles verandert als u als piloot voor lange tijd niet kunt werken.

Om wegvallende inkomsten te ondervangen, kunt u een AOV afsluiten. Het overgrote deel van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voorzien in een uitkering bij ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U hebt overigens zelf de keuze of u ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is zeker een onderwerp dat een specialist u perfect kan uitleggen. Het is aan te raden om diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken specifiek omdat dit soort verzekeringen voor een piloot aanzienlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een aov verzekering voor een piloot is meestal niet goedkoop. Hoe hoog de premie is van de AOV hangt af van een aantal punten:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld fysieke klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort wilt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u wenst: de premie stijgt bij een meer complexe dekking

Zo kunt u zien dat een groot aantal factoren direct invloed hebben op de premie van een aov. Waar zeker nog iets te winnen is, is in de fiscale afwikkeling van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een piloot aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een aov verzekert uw eigen inkomen. De kosten van deze aov verzekering is geen zakelijke kostenpost en daarom niet aftrekbaar als uitgave binnen uw onderneming. De uitgave van uw aov verzekering zijn echter wel op te voeren als aftrekpost binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U dient dan uw premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering in te vullen onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Bedenk echter wel dat wanneer u de betalingen voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd heeft afgetrokken van uw inkomen bij uw aangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een bruto uitkering.

Andere oplossingen voor een aov verzekering zzp en arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Als eerste heeft u de optie om uzelf als piloot uit vrije wil te verzekeren bij het UWV. Start u als ondernemer, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een aov verzekering afsluiten bij het UWV. U dient zich binnen 13 weken aan te melden nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De fiscaliteit van deze vorm van premie betalen is gelijk aan een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een tweede mogelijkheid is om de private vangnetverzekering af te sluiten. Let hier wel op enkele specifieke voorwaarden. Als eerste is dat u op medische gronden geen gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. En de tweede voorwaarde is dat u niet langer dan 15 maanden als zelfstandige werkzaam mag zijn. Net als bij de de vorige optie via het UWV is ook nu de premie aftrekbaar.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met meerdere ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De gezamenlijke ondernemers storten dan op regelmatige basis een vast bedrag op de rekening van deze schenkkring. Valt een ondernemer uit door ziekte of ongeval, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Er is ook nog de mogelijkheid om als piloot een combinatie te maken van een schenkkring met een aov verzekering via een verzekeringsmaatschappij. Dan wordt de uitkering uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het wegvallen van het inkomen op te vangen en daarna treedt de AOV in werking. Door de verlengde periode van het eigen risico wordt de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl