AOV ZZP voor een schilder

Wat is een aov voor een schilder?

Een aov is een verzekering die een schilder afsluit om een inkomen te hebben als u langere tijd ziek bent, of als u invalide wordt of een ongeval krijgt. In de meeste gevallen wordt een dergelijke verzekering afgesloten door mensen die niet in loondienst zijn. Maar ook bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een eigen appartement wordt bijna altijd een ao-verzekering afgesloten.

Ben ik als schilder verplicht om een AOV te hebben?

Bent u schilder of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u hoogstwaarschijnlijk op korte termijn verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is afgelopen jaar opgenomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Op dinsdag 3 maart jl. heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) de aanbeveling voor een verplichte aov voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover de verplichting aan onder andere schilders.

Ik ben zzp schilder, heb ik dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wanneer u als zzp schilder of meewerkend echtgenoot betrokken raakt bij een ernstig ongeluk, kunnen uw inkomsten flink verminderen. Als werknemers kunt u in dit geval terugvallen op uw werkgever en na twee jaar terugvallen op een bestaande wettelijke voorziening. Als zelfstandige ondernemer of meewerkend echtgenoot moet u zelf zorgen voor uw inkomen tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Daarom is het verstandig om uzelf te beschermen tegen verlies van uw inkomsten met een aov. Bent u zzp schilder, dan kunt u advies krijgen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer ben ik als zzp-er schilder arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt bent u als je deels niet meer kunt werken als schilder. Dat kan gebeurt zijn door ziekte of door een ongeval. Maar ook bij bijvoorbeeld een zwangerschap bent u tijdelijk arbeidsongeschikt. Het maakt niet uit of de ziekte werkgerelateerd is. Ook ongevallen buiten het werk zijn in de meeste gevallen verzekerd. U ziet, als zzp-er schilder kunt dus voor onbepaalde tijd arbeidsongeschikt zijn en dit risico op meerdere manieren verzekeren.

Een AOV via een website vergelijken en online advies krijgen

Een van de grote voordelen van vergelijkingswebsites is de mogelijkheid via een online rekenmodule de diverse AOV-s te bekijken. En daarna via een online advies het onderscheid tussen de diverse verzekeringen duidelijk te krijgen om een weloverwogen aankoop te kunnen doen. Bijna alle verzekeringsmaatschappijen geven u als schilder de mogelijkheid om online een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. ben jevoldoende bekend met een een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid? Dan hebben de meeste verzekeringskantoren u als schilder de mogelijkheid om online een aov af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een schilder

Voor jou als DGA schilder is het belangrijk om te weten wat een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid allemaal afdekt. Daarom moet je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Vaste of leeftijdsgebonden premie

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Heb ik vrije keuze in behandelaars

 • Zijn alleen bedrijfsongevallen verzekerd

 • Kan ik deze AOV zonder tussenpersoon afsluiten

 • Wie bepaalt mijn percentage arbeidsongeschiktheid

 • Is mijn premie fiscaal te verrekenen

 • Is mijn uitkering fiscaal onbelast

 • Word ik verplicht werk anders dan mijn eigen beroep te aanvaarden

En zo zijn er meerdere punten te bedenken die belangrijk zijn bij het aanvragen van een AOV. Vragen waar je meestal geen antwoord op kunt vinden via de website van een aanbieder van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een schilder

Waarom is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zo belangrijk voor een schilder? DGA-s of meewerkende echtgenoten hebben geen vangnet zoals de ziektewet. Kunt u uw beroep niet meer uitoefenen door een bedrijfsongeval of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een kortere periode geen inkomsten is meestal nog wel op te vangen met eigen middelen, maar het toekomstperspectief verandert als u als schilder voor lange tijd niet aan de slag kunt.

Om het wegvallen van uw inkomende te kunnen compenseren, kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. De meeste verzekeringen verzekeren ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U hebt overigens zelf de keuze of je ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering laat opnemen. Dit is typisch een punt dat een specialist u prima kan uitleggen. Het is absoluut noodzakelijk om verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken specifiek omdat dit soort verzekeringen voor een schilder aanzienlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat zijn de kosten voor een aov verzekering

Een aov voor een schilder is over het algemeen best prijzig. Hoe hoog de premie is van de arbeidsongeschiktheidsverzekering hangt af van een aantal factoren:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort kunt u verlies van inkomen zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer complexe dekking

Zo ziet u dat een een aantal specifieke punten van invloed zijn op de kosten van een aov. Waar misschien nog iets te winnen is, is in het al of niet aftrekbaar maken van de aov verzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een schilder aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verzekert uw eigen inkomen. De kosten van deze aov verzekering is geen zakelijke kostenpost en daarom niet aftrekbaar als uitgave binnen uw bedrijf. De kosten van uw AOV zijn echter wel op te voeren als aftrekpost binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U dient dan uw premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering in te vullen onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Bedenk echter wel dat wanneer u de kosten voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd heeft afgetrokken van uw inkomen bij uw aangifte, de eventuele uitkering ook belast is. Dit betekent een belastbare uitkering.

Alternatieven voor een aov zzp en arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Als eerste heeft u de optie om uzelf als schilder uit vrije wil te verzekeren bij het UWV. Als u een eigen bedrijf begint, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een aov afsluiten bij het UWV. U moet zich direct na de start van uw onderneming melden bij het UWV, uiterlijk binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een tweede optie is om een private vangnetverzekering af te sluiten. Er gelden hier wel enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u op medische gronden geen gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als zelfstandig ondernemer werkzaam mag zijn. Gelijk aan de de voorgaande mogelijkheid via het UWV is ook hier de premie aftrekbaar.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te richten met meerdere ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De deelnemende ondernemers storten dan maandelijks een vast bedrag op de rekening van deze schenkkring. Mocht een deelnemer ziek worden, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de ontstane reserve.

Er is ook nog de mogelijkheid om als schilder een combinatie te maken van een schenkkring met een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een tussenpersoon. Dan wordt de uitkering uit de ontstane buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het wegvallen van het inkomen op te vangen en daarna treedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering in werking. Door de verlengde periode van het eigen risico wordt de premie van de aov verzekering sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2021 | De-goedkoopste-aov.nl