AOV ZZP voor een schoonheidsspecialiste

Wat is een aov voor een schoonheidsspecialiste?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een soort van polis die een schoonheidsspecialiste afsluit om inkomsten te hebben wanneer u ziek bent, of als u invalide wordt of een ongeluk krijgt. Meestal wordt dit soort verzekering afgesloten door mensen die niet in loondienst zijn. Ook als u een hypotheek aanvraagt voor een eigen huis wordt bijna altijd een aov afgesloten.

Ben ik als schoonheidsspecialiste verplicht om een AOV te hebben?

Bent u schoonheidsspecialiste of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u waarschijnlijk op korte termijn verplicht om een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is in de laatste maanden voor de jaarwisseling afgesproken in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Op dinsdag 3 maart jl. heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) de aanbeveling voor een verplichte aov voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover het advies aan de regering aan onder andere schoonheidsspecialistes.

Heeft u als schoonheidsspecialiste een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wanneer u als zzp schoonheidsspecialiste of meewerkend echtgenoot arbeidsongeschikt raakt, kunnen uw inkomsten voor een aanzienlijk deel wegvallen. Als werknemers kunt u in dit geval een beroep doen op uw werkgever en na twee jaar automatisch een bestaande wettelijke voorziening. Als DGA of meewerkend echtgenoot bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Wees daarom verstandig en bescherm uzelf tegen verlies van uw inkomsten met een aov. Bent u zzp schoonheidsspecialiste, dan kunt u advies inwinnen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer bent u als zzp-er schoonheidsspecialiste arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt ben je als je voor een overgroot deel niet meer kunt werken als schoonheidsspecialiste. Dat kan komen door ziekte of door een ongeluk. Maar ook bij bijvoorbeeld een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Voor de meeste verzekeringsmaatschappijen maakt het niet uit of de arbeidsongeschiktheid met uw werk te maken heeft. Ook sportongevallen zijn in veel gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er schoonheidsspecialiste kunt dus voor onbepaalde tijd niet tot arbeid in staat zijn en dit ongemak op allerlei manieren verzekeren.

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid via een website vergelijken en online advies krijgen

Een van de grote voordelen van online vergelijken is de mogelijkheid via een online rekenmodule de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen naast elkaar te zetten. En daarna via een online advies het onderscheid tussen de diverse verzekeringen op een rijtje te laten zetten om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen. De meeste verzekeringsmaatschappijen geven u als schoonheidsspecialiste de gelegenheid om via hun website een arbeidsongeschiktheidsverzekering in orde te maken. ben jevoldoende bekend met een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan hebben veel verzekeringsmaatschappijen u als schoonheidsspecialiste de mogelijkheid om zelf een aov in orde te maken.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een schoonheidsspecialiste

Voor u als zelfstandig ondernemer schoonheidsspecialiste is het belangrijk om te weten wat een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid allemaal afdekt. Daarom kun je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn alleen bedrijfsongevallen verzekerd

 • Kan ik deze AOV zonder tussenpersoon afsluiten

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal onbelast

 • Word ik verplicht werk anders dan mijn eigen beroep te aanvaarden

En zo zijn er meerdere punten te bedenken die van belang zijn bij het afsluiten van een AOV. Vragen waar je meestal geen antwoord op kunt vinden via de website van een verzekeringsmaatschappij.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een schoonheidsspecialiste

Waarom is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zo belangrijk voor een schoonheidsspecialiste? Vrije beroepsbeoefenaren of meewerkende echtgenoten kunnen geen beroep doen op de ziektewet. Kunt u niet meer werken door een sportongeval of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een kortere periode geen inkomen is veelal nog wel op te vangen met reserves, maar alles verandert als u als schoonheidsspecialiste voor geruime tijd niet aan de slag kunt.

Om het wegvallen van uw inkomende op te vangen, is het mogelijk om een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten. Het merendeel van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dekken ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U hebt overigens zelf de keuze of je ook dekking tegen psychische aandoeningen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering laat opnemen. Dit is typisch een onderwerp dat een adviseur u perfect kan uitleggen. Het is verstandig om verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken specifiek omdat deze aov verzekeringen voor een schoonheidsspecialiste aanzienlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat kost een aov

Een aov voor een schoonheidsspecialiste is vaak niet goedkoop. De hoogte van de premie van de AOV heeft te maken met een aantal factoren:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort wilt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer complexe dekking

Zo kunt u zien dat een een aantal specifieke punten direct invloed hebben op de premie van een aov verzekering. Waar zeker nog iets te winnen valt, is in het al of niet aftrekbaar maken van de aov polis.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een schoonheidsspecialiste aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verzekert uw persoonlijke inkomen. De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen bedrijfsmatige kostenpost en daarom niet op te voeren als uitgave voor uw onderneming. De uitgave van uw aov verzekering zijn echter wel aftrekbaar op uw aangifte inkomstenbelasting. U dient dan uw premie voor uw aov verzekering in te vullen onder het kopje “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Bedenk echter wel dat wanneer u de betalingen voor uw aov verzekering altijd heeft afgetrokken van uw inkomen bij uw aangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een belastbare uitkering.

Andere oplossingen voor een aov verzekering zzp en aov verzekering vergelijken

Als eerste heeft u de optie om uzelf als schoonheidsspecialiste vrijwillig te verzekeren bij het UWV. Start u als zelfstandige, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij het UWV. U dient zich binnen 13 weken aan te melden nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De fiscaliteit van deze vorm van premie betalen is gelijk aan een normale aov verzekering.

Een tweede mogelijkheid is om een private vangnetverzekering af te sluiten. Er gelden hier wel enkele specifieke voorwaarden. Als eerste is dat u op medische gronden geen gewone aov verzekering kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als zelfstandig ondernemer werkzaam mag zijn. Net als bij de vrijwillige verzekering via het UWV is ook hier de premie aftrekbaar.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met verschillende ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De deelnemende ondernemers storten dan maandelijks een vast bedrag op de rekening van deze vereniging. Wordt een van de deelnemers ziek, kan hij of zij rekenen op een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Een vierde optie is om als schoonheidsspecialiste een combinatie op te zetten van een schenkkring met een AOV via een tussenpersoon. Dan wordt de betaling uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het wegvallen van het inkomen op te vangen en daarna treedt de aov verzekering in werking. Door de lange periode van het eigen risico wordt de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl