AOV ZZP voor een schoonmaker - schoonmaakster

Wat is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor een schoonmaker / schoonmaakster?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die een schoonmaker / schoonmaakster afsluit om geld te hebben tijdens ziekte, of als u invalide wordt of een ongeluk krijgt. Meestal wordt deze verzekering aangekocht door mensen met een eigen onderneming. Maar ook bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een eigen huis wordt bijna altijd een ao-verzekering afgesloten.

Moet ik als schoonmaker / schoonmaakster een AOV hebben

Bent u schoonmaker / schoonmaakster of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u hoogstwaarschijnlijk binnenkort verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is aan het eind van 2019 opgenomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. In de eerste week van maart heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) haar advies voor een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover weten we nu iets over de voorgenomen verplichting aan onder andere schoonmaker / schoonmaaksters.

Heeft u als schoonmaker / schoonmaakster een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wanneer u als zzp schoonmaker / schoonmaakster of meewerkend echtgenoot arbeidsongeschikt raakt, kunnen uw inkomsten voor een groot deel wegvallen. Bent u in loondienst, dan kunt u in dit geval terecht bij het bedrijf waar u werkt en na 24 maanden automatisch de WIA. Als zelfstandige ondernemer of meewerkend echtgenoot bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Van belang is het daarom om uzelf tegen inkomensverlies met een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Bent u zzp schoonmaker / schoonmaakster, dan kunt u advies krijgen bij uw assurantie-adviseur.

Wanneer ben je als zzp-er schoonmaker / schoonmaakster arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt ben je als je voor een groot deel niet meer kunt werken als schoonmaker / schoonmaakster. Dat kan gebeurt zijn door ziekte of door een ongeluk. Maar ook bij bijvoorbeeld een zwangerschap bent u tijdelijk arbeidsongeschikt. Voor de meeste verzekeringsmaatschappijen maakt het niet uit of het ongeval met uw werk te maken had. Ook sportongevallen zijn in veruit de meeste gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er schoonmaker / schoonmaakster kunt dus voor korte tijd niet tot arbeid in staat zijn en dit risico op verschillende manieren verzekeren.

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid via een website vergelijken en online advies zoeken

Het grote voordeel van via de computer vergelijken is de mogelijkheid via een online module de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen naast elkaar te zetten. En daarna via een online advies het onderscheid tussen de diverse verzekeringen duidelijk te krijgen om een gewogen aankoop te kunnen doen. De meeste tussenpersonen geven u als schoonmaker / schoonmaakster de mogelijkheid om via de computer een AOV in orde te maken. Heeft u voldoende kennis van een een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid? Dan hebben de meeste verzekeringsmaatschappijen u als schoonmaker / schoonmaakster de mogelijkheid om eigenhandig een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid in orde te maken.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een schoonmaker / schoonmaakster

Voor jou als zzp-er schoonmaker / schoonmaakster is het belangrijk om te weten wat een AOV allemaal afdekt. Daarom moet je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Vaste of leeftijdsgebonden premie

 • Wil ik per maand of per jaar een uitkering ontvangen

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Welke uitsluitingsgronden hanteert de verzekeraar

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Wie bepaalt mijn percentage arbeidsongeschiktheid

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Moet ik passend werk accepteren

En zo zijn er nog veel meer punten te bedenken die mee wegen bij het afsluiten van een AOV. Vragen waar je meestal geen antwoord op kunt vinden via de website van een assurantiekantoor.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een schoonmaker / schoonmaakster

Waarom is een aov zo belangrijk voor een schoonmaker / schoonmaakster? DGA-s of meewerkende echtgenoten hebben geen vangnet zoals de ziektewet. Kunt u uw beroep niet meer uitoefenen door een bedrijfsongeval of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een korte periode geen inkomsten is vaak nog wel te overbruggen met eigen middelen, maar het toekomstperspectief verandert als u als schoonmaker / schoonmaakster voor langere tijd niet kunt werken.

Om het wegvallen van uw inkomsten te ondervangen, kun je een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten. Verreweg de meeste voorzieningen tegen arbeidsongeschiktheid geven dekking tegen ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. Je hebt overigens zelf de keuze of je ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is zeker een punt dat een adviseur u prima kan uitleggen. Het is verstandig om diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken specifiek omdat deze aov verzekeringen voor een schoonmaker / schoonmaakster aanzienlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat kost een aov

Een aov verzekering voor een schoonmaker / schoonmaakster is meestal niet goedkoop. Hoe hoog de premie is van de aov verzekering is afhankelijk van een aantal punten:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe jonger u bent, des te lager de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort kunt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u wenst: de premie stijgt bij een meer uitgebreide dekking

U merkt dat een een aantal specifieke punten direct invloed hebben op de kosten van een aov verzekering. Waar zeker nog iets te winnen is, is in de fiscale afwikkeling van de aov verzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een schoonmaker / schoonmaakster aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een aov verzekert uw persoonlijke inkomen. De uitgave voor deze verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is geen bedrijfsmatige uitgave en daarom niet aftrekbaar als uitgave uw bedrijf. De uitgave van uw AOV zijn echter wel aftrekbaar op uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan uw uitgave voor uw aov aan te geven onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Let er wel op dat wanneer u de premie voor uw aov altijd heeft afgetrokken van uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een bruto uitkering.

Andere oplossingen voor een aov verzekering zzp en aov vergelijken

Als eerste heeft u de optie om uzelf als schoonmaker / schoonmaakster uit vrije wil te verzekeren via het UWV. Start u als zelfstandige, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een aov afsluiten bij het UWV. U dient zich binnen 13 weken aan te melden nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De fiscaliteit van deze vorm van premie betalen is gelijk aan een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een tweede mogelijkheid is om een private vangnetverzekering af te sluiten. Let hier wel op enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u op medische gronden geen gewone aov kunt afsluiten. En de tweede voorwaarde is dat u niet langer dan 15 maanden als ondernemer werkzaam mag zijn. Net als bij de de vorige optie via het UWV is ook hier de premie aftrekbaar.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te richten met gelijkgestemde ondernemers. Dit moet dan een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De verschillende ondernemers storten dan maandelijks een zeker bedrag op de rekening van deze schenkkring. Valt een ondernemer uit door ziekte of ongeval, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de ontstane reserve.

Er is ook nog de mogelijkheid om als schoonmaker / schoonmaakster een combinatie te maken van een schenkkring met een aov verzekering via een assurantiekantoor. Dan wordt de betaling uit de ontstane buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het verlies van inkomen op te vangen en daarna treedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering in werking. Door de lange periode van het eigen risico wordt de premie van de aov verzekering sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl