AOV ZZP voor een tekstschrijver

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een tekstschrijver?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een soort van polis die een tekstschrijver afsluit om een inkomen te hebben als u langere tijd ziek bent, of als u mindervalide wordt of een bedrijfsongeval krijgt. Bijna altijd wordt een dergelijke verzekering aangekocht door mensen met een klein eigen bedrijf. Ook wanneer u geld wilt lenen voor een eigen appartement wordt in de meeste gevallen een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

Is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verplicht voor een tekstschrijver?

Bent u tekstschrijver of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u hoogstwaarschijnlijk op korte termijn verplicht om een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is in de laatste maanden voor de jaarwisseling opgenomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Op dinsdag 3 maart jl. heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) de aanbeveling voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover weten we nu iets over de voorgenomen verplichting aan onder andere tekstschrijvers.

Heb ik als zzp-er tekstschrijver een AOV nodig?

Wanneer u als zzp tekstschrijver of meewerkend echtgenoot betrokken raakt bij een ernstig ongeluk, kunnen uw inkomsten gedeeltelijk wegvallen. Als werknemers kunt u in dit geval terugvallen op uw werkgever en na twee jaar terugvallen op een bestaande wettelijke voorziening. Als zzp-er of meewerkend echtgenoot bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen in het geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Van belang is het daarom om uzelf tegen inkomensverlies met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bent u zzp tekstschrijver, dan kunt u advies krijgen bij uw assurantie-adviseur.

Wanneer bent u als zzp-er tekstschrijver arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt bent u als je deels niet meer kunt werken als tekstschrijver. Dat kan komen door ziekte of door een ongeval. Ook bij een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Het maakt niet uit of het ongeval met uw werk te maken had. Ook ongevallen buiten het werk zijn in bijna alle gevallen verzekerd. U ziet, als zzp-er tekstschrijver kunt dus voor onbepaalde tijd niet geschikt voor arbeid zijn en dit risico op meerdere manieren afdekken.

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid online vergelijken en online advies krijgen

Een van de grote voordelen van via de computer vergelijken is het gemak om via een online module de verscheidene arbeidsongeschiktheidsverzekeringen naast elkaar te zetten. En daarna via een online advies de overeenkomsten tussen de diverse verzekeringen op een rijtje te laten zetten om een gewogen aankoop te kunnen doen. Bijna alle tussenpersonen geven u als tekstschrijver de gelegenheid om online de AOV af te sluiten. ben jegenoegzaam bekend met een een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid? Dan bieden het merendeel van de verzekeringsmaatschappijen u als tekstschrijver de mogelijkheid om eigenhandig een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een tekstschrijver

Voor u als zzp-er tekstschrijver is het belangrijk om te weten wat een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid allemaal afdekt. Daarom moet je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Wil ik per maand of per jaar een uitkering ontvangen

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Kan ik deze AOV zonder tussenpersoon afsluiten

 • Wie bepaalt mijn percentage arbeidsongeschiktheid

 • Is mijn premie fiscaal te verrekenen

 • Is mijn uitkering fiscaal onbelast

 • Word ik verplicht werk anders dan mijn eigen beroep te aanvaarden

En zo zijn er ook nog andere punten te bedenken die belangrijk zijn bij het aanvragen van een arbeidsongschiktheidsverzekering. Vragen waar je meestal geen antwoord op kunt vinden via de online omgeving van een verzekeraar.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een tekstschrijver

Waarom is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zo belangrijk voor een tekstschrijver? DGA-s of meewerkende echtgenoten zijn niet verzekerd via de ziektewet. Raakt u arbeidsongeschikt door een sportongeval of ziekte, dan vallen de inkomsten weg. Een kortere periode geen inkomsten is veelal nog wel te overbruggen met reserves, maar alles verandert als u als tekstschrijver voor geruime tijd niet aan de slag kunt.

Om het wegvallen van uw inkomsten op te vangen, kunt u een AOV afsluiten. Het merendeel van de AOV verzekeringen dekken ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. Je hebt overigens zelf de keuze of je ook dekking tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is zeker een punt dat een specialist u prima kan uitleggen. Het is absoluut noodzakelijk om verschillende AOV verzekeringen te vergelijken speciaal omdat deze aov verzekeringen voor een tekstschrijver aanzienlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, premie voor een aov verzekering

Een aov verzekering voor een tekstschrijver is vaak aardig/stevig aan de prijs. Hoe hoog de premie uitvalt van de AOV hangt af van een aantal punten:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe lang wilt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u wenst: de premie stijgt bij een meer uitgebreide dekking

Zo kunt u zien dat een een aantal specifieke punten van invloed zijn op de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waar wellicht nog iets te winnen is, is in de fiscaliteit van de aov polis.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een tekstschrijver aftrekbaar, aov berekenen, een aov afsluiten

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verzekert uw persoonlijke inkomen. De kosten van deze aov verzekering is geen zakelijke uitgave en daarom niet aftrekbaar als uitgave binnen uw onderneming. De kosten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn echter wel op te voeren als aftrekpost op uw aangifte inkomstenbelasting. U dient dan uw uitgave voor uw aov in te vullen onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Let er wel op dat wanneer u de kosten voor uw aov altijd heeft afgetrokken van uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast is. Dit betekent een bruto uitkering.

Andere oplossingen voor een aov verzekering zzp en aov vergelijken

Als eerste heeft u de mogelijkheid om uzelf als tekstschrijver uit vrije wil te verzekeren via het UWV. Start u als ondernemer, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij het UWV. U meldt zich aan bij UWV binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werkgever of uitkering is gestopt. De fiscaliteit van deze vorm van premie betalen is gelijk aan een normale aov verzekering.

Een tweede mogelijkheid is om de private vangnetverzekering af te sluiten. Let hier wel op enkele specifieke voorwaarden. Als eerste is dat u op medische gronden geen gewone aov kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als zelfstandige werkzaam mag zijn. Net als bij de de vorige optie via het UWV is ook nu de premie aftrekbaar.

Een derde optie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met verschillende ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De deelnemende ondernemers storten dan regelmatig een vast bedrag op de rekening van deze schenkkring. Valt een ondernemer uit door ziekte of ongeval, kan hij of zij rekenen op een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Er is ook nog de mogelijkheid om als tekstschrijver een combinatie op te zetten van een schenkkring met een aov verzekering via een verzekeringsmaatschappij. Hier wordt de tegemoetkoming uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren van het inkomensverlies op te vangen en daarna treedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering in werking. Door de lange periode van het eigen risico wordt de premie van de aov sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl