AOV ZZP voor een verpleegkundige

Wat is een aov voor een verpleegkundige?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een soort van polis die een verpleegkundige afsluit om inkomsten te hebben als u langere tijd ziek bent, of als u invalide wordt of een bedrijfsongeval krijgt. In de meeste gevallen wordt deze verzekering afgesloten door mensen met een eigen onderneming. Maar ook bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een eigen appartement wordt vaak een ao-verzekering afgesloten.

Is een AOV verplicht voor een verpleegkundige?

Bent u verpleegkundige of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u hoogstwaarschijnlijk op korte termijn verplicht om een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is aan het eind van 2019 tot stand gekomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. In de eerste week van maart heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) haar advies voor een verplichte aov voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover weten we nu iets over de voorgenomen verplichting aan onder andere verpleegkundiges.

Ik ben zzp verpleegkundige, heb ik dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wanneer u als zzp verpleegkundige of meewerkend echtgenoot een ongeluk krijgt waardoor u uw beroep niet meer kunt uitoefenen, kan uw inkomen gedeeltelijk wegvallen. Bent u in loondienst, dan kunt u in dit geval terugvallen op uw werkgever en na 2 x 12 maanden terugvallen op de WIA. Als zelfstandige ondernemer of meewerkend echtgenoot bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen in het geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Daarom is het verstandig om uzelf te beschermen tegen inkomensverlies met een aov. Bent u zzp verpleegkundige, dan kunt u advies inwinnen bij uw assurantie-adviseur.

Wanneer bent u als zzp-er verpleegkundige arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt bent u als je deels niet meer kunt werken als verpleegkundige. Dat kan komen door ziekte of door een ongeluk. Maar ook bij bijvoorbeeld een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Het maakt niet uit of de arbeidsongeschiktheid binnen of buiten werktijd is ontstaan. Zelfs sportongevallen zijn in bijna alle gevallen verzekerd. U ziet, als zzp-er verpleegkundige kunt dus voor korte tijd niet tot arbeid in staat zijn en dit ongemak op verschillende manieren afdekken.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een website vergelijken en online advies krijgen

Een belangrijk voordeel van online vergelijken is dat het mogelijk is om via een online module de meerdere AOV-s te bekijken. En daarna via een online advies de overeenkomsten tussen de diverse verzekeringen op een rijtje te laten zetten om een gefundeerde aankoop te kunnen doen. Verreweg de meeste verzekeringsmaatschappijen bieden u als verpleegkundige de mogelijkheid om via de computer een arbeidsongeschiktheidsverzekering in orde te maken. ben jegenoegzaam bekend met een AOV? Dan hebben de meeste aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen u als verpleegkundige de mogelijkheid om online een aov in orde te maken.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een verpleegkundige

Voor u als zelfstandig ondernemer verpleegkundige is het belangrijk om te weten wat een AOV allemaal afdekt. Daarom moet je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Vaste of leeftijdsgebonden premie

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Heb ik vrije keuze in behandelaars

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Kan ik deze AOV zonder tussenpersoon afsluiten

 • Wie bepaalt mijn percentage arbeidsongeschiktheid

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Moet ik passend werk accepteren

En zo zijn er meerdere punten te bedenken die van belang zijn bij het afsluiten van een arbeidsongschiktheidsverzekering. Zaken waar je meestal geen antwoord op kunt vinden via de website van een verzekeringsmaatschappij.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een verpleegkundige

Waarom is een aov zo belangrijk voor een verpleegkundige? Zzp-ers of meewerkende echtgenoten kunnen geen beroep doen op de ziektewet. Kunt u niet meer werken door een bedrijfsongeval of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een korte periode geen inkomen is vaak nog wel te overbruggen met reserves, maar alles verandert als u als verpleegkundige voor langere tijd niet kunt werken.

Om het wegvallen van uw inkomsten te ondervangen, kunt u een AOV afsluiten. Verreweg de meeste AOV verzekeringen verzekeren ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U hebt overigens zelf de keuze of je ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de verzekering laat opnemen. Dit is typisch een onderwerp dat een specialist u perfect kan uitleggen. Het is verstandig om verschillende AOV verzekeringen te vergelijken specifiek omdat dit soort verzekeringen voor een verpleegkundige behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een aov voor een verpleegkundige is vaak niet goedkoop. De hoogte van de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe jonger u bent, des te lager de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort kunt u verlies van inkomen zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer complexe dekking

U merkt dat een groot aantal factoren direct invloed hebben op de kosten van een aov verzekering. Waar in sommige gevallen nog iets te winnen is, is in het al of niet aftrekbaar maken van de premie voor de aov verzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een verpleegkundige aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een aov verzekert uw eigen inkomen. De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen bedrijfsmatige uitgave en daarom niet aftrekbaar als uitgave binnen uw bedrijf. De kosten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn echter wel aftrekbaar binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U dient dan uw premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering in te vullen onder het kopje “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Let er wel op dat wanneer u de betalingen voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd heeft afgetrokken van uw inkomen bij uw aangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een belastbare uitkering.

Andere oplossingen voor een aov zzp en arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Als eerste heeft u de mogelijkheid om uzelf als verpleegkundige vrijwillig te verzekeren bij het UWV. Start u een eigen bedrijf, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een aov verzekering afsluiten bij het UWV. U dient zich binnen 13 weken aan te melden nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De fiscaliteit van deze vorm van premie betalen is gelijk aan een normale AOV.

Een tweede optie is om een private vangnetverzekering af te sluiten. Hiervoor gelden enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u op medische gronden geen normale arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als ondernemer werkzaam mag zijn. Net als bij de de voorgaande mogelijkheid via het UWV is ook hier de premie fiscaal te verrekenen.

Een derde optie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met meerdere ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De verschillende ondernemers storten dan op regelmatige basis een vast bedrag op de rekening van deze schenkkring. Wordt een van de deelnemers ziek, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Een vierde optie is om als verpleegkundige een combinatie te maken van een schenkkring met een AOV via een tussenpersoon. Dan wordt de tegemoetkoming uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren van het inkomensverlies op te vangen en daarna treedt de AOV in werking. Door de langere periode van het eigen risico wordt de premie van de aov sterk verminderd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl