AOV ZZP voor een webdesigner

Wat is een aov voor een webdesigner?

Een aov is een verzekering die een webdesigner afsluit om geld te hebben tijdens ziekte, of als u mindervalide wordt of een ongeluk krijgt. Bijna altijd wordt een dergelijke verzekering aangekocht door mensen met een klein eigen bedrijf. Ook wanneer u een financiering probeert te krijgen voor een eigen appartement wordt in de meeste gevallen een ao-verzekering afgesloten.

Moet ik als webdesigner een AOV hebben

Bent u webdesigner of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u hoogstwaarschijnlijk op korte termijn verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is aan het eind van 2019 tot stand gekomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Op dinsdag 3 maart jl. heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) de aanbeveling voor een verplichte aov voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover de verplichting aan onder andere webdesigners.

Heb ik als zzp-er webdesigner een AOV nodig?

Wanneer u als zzp webdesigner of meewerkend echtgenoot arbeidsongeschikt raakt, kan uw inkomen flink dalen. Als werknemers kunt u in dit geval terugvallen op uw werkgever en na 24 maanden automatisch de WIA. Als DGA of meewerkend echtgenoot bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Wees daarom verstandig en bescherm uzelf tegen verlies van inkomen met een aov. Bent u zzp webdesigner, dan kunt u advies inwinnen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer bent u als zzp-er webdesigner arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt ben je als u in het geheel niet meer kunt werken als internet ondernemer. Dat kan gebeurt zijn door ziekte of door een ongeluk. Ook bij een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Voor de meeste verzekeringsmaatschappijen maakt het niet uit of de arbeidsongeschiktheid met uw werk te maken had. Zelfs sportongevallen zijn in veel gevallen verzekerd. U ziet, als zzp-er webdesigner kunt dus voor korte tijd arbeidsongeschikt zijn en dit risico op verschillende manieren verzekeren.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een website vergelijken en online advies zoeken

Het grote voordeel van online vergelijken is de mogelijkheid via een online rekenmodule de verscheidene arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te bekijken. En daarna via een online advies de verschillen tussen de diverse verzekeringen op een rijtje te laten zetten om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen. De meeste assurantiekantoren geven u als webdesigner de mogelijkheid om via de website de arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. ben jegenoegzaam bekend met een AOV? Dan bieden de meeste aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen u als webdesigner de mogelijkheid om zelf een aov af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een webdesigner

Voor u als DGA webdesigner is het belangrijk om te weten wat een AOV allemaal afdekt. Daarom moet je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn alleen bedrijfsongevallen verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Wie bepaalt mijn percentage arbeidsongeschiktheid

 • Is mijn premie fiscaal te verrekenen

 • Is mijn uitkering fiscaal onbelast

 • Word ik verplicht werk anders dan mijn eigen beroep te aanvaarden

En zo zijn er ook nog andere punten te bedenken die van belang zijn bij het afsluiten van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Vragen waar je meestal geen antwoord op kunt vinden via de online omgeving van een aanbieder van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een webdesigner

Waarom is een aov zo belangrijk voor een webdesigner? Vrije beroepsbeoefenaren of meewerkende echtgenoten zijn niet verzekerd via de ziektewet. Raakt u arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval of ziekte, dan vallen de inkomsten weg. Een kortere tijd geen inkomen is vaak nog wel op te vangen met eigen middelen, maar het toekomstperspectief verandert als u als webdesigner voor geruime tijd uw beroep niet kunt uitoefenen.

Om gederfde inkomsten op te vangen, kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Het overgrote deel van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen geven dekking tegen ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U hebt overigens zelf de keuze of u ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is typisch een onderwerp dat een adviseur u prima kan uitleggen. Het is absoluut noodzakelijk om diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken specifiek omdat dit soort verzekeringen voor een webdesigner behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een aov voor een webdesigner is vaak best prijzig. De hoogte van de premie van de aov verzekering heeft te maken met een aantal factoren:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort kunt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u wenst: de premie stijgt bij een meer complexe dekking

U merkt dat een een aantal specifieke punten direct invloed hebben op de premie van een aov verzekering. Waar zeker nog iets te winnen is, is in het al of niet aftrekbaar maken van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een webdesigner aftrekbaar, aov berekenen, een aov afsluiten

Een aov verzekert uw eigen inkomen. De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen zakelijke uitgave en daarom niet op te voeren als uitgave binnen uw onderneming. De premie van uw aov verzekering zijn echter wel op te voeren als aftrekpost binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U dient dan uw uitgave voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te geven onder het kopje “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Bedenk echter wel dat wanneer u de premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd heeft opgevoerd bij uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast is. Dit betekent een bruto uitkering.

Alternatieven voor een aov zzp en arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Als eerste heeft u de mogelijkheid om uzelf als webdesigner vrijwillig te verzekeren via het UWV. Start u als zelfstandige, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een aov afsluiten bij het UWV. U dient zich binnen 13 weken aan te melden nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werkgever of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan een normale AOV.

Een tweede optie is om de private vangnetverzekering af te sluiten. Er gelden hier wel enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u op medische gronden geen gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. En de tweede voorwaarde is dat u niet langer dan 15 maanden als ondernemer werkzaam mag zijn. Gelijk aan de de eerste optie via het UWV is ook nu de premie aftrekbaar.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met gelijkgestemde ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De gezamenlijke ondernemers storten dan op regelmatige basis een zeker bedrag op de rekening van deze vereniging. Wordt een van de deelnemers ziek, kan hij of zij rekenen op een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Een vierde optie is om als webdesigner een combinatie te maken van een schenkkring met een AOV via een assurantiekantoor. Dan wordt de uitkering uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het verlies van inkomen op te vangen en daarna treedt de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid in werking. Door de lange periode van het eigen risico worden de kosten van de aov sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl