AOV ZZP voor een websitebouwer

Wat is een aov voor een websitebouwer?

Een aov is een soort van polis die een websitebouwer afsluit om een inkomen te hebben wanneer u ziek bent, of als u mindervalide wordt of een ongeluk krijgt. Meestal wordt een dergelijke verzekering afgesloten door mensen met een eigen onderneming. Ook wanneer u geld wilt lenen voor een eigen appartement wordt vaak een ao-verzekering afgesloten.

Ben ik als websitebouwer verplicht om een AOV te hebben?

Bent u websitebouwer of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u hoogstwaarschijnlijk binnen korte tijd verplicht om een verzekeringspolis af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is afgelopen jaar tot stand gekomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Op dinsdag 3 maart jl. heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) haar advies voor een verplichte aov voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover weten we nu iets over de voorgenomen verplichting aan onder andere websitebouwers.

Heeft u als websitebouwer een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wanneer u als zzp websitebouwer of meewerkend echtgenoot een ongeluk krijgt waardoor u uw beroep niet meer kunt uitoefenen, kan uw inkomen flink dalen. Wanneer u in loondienst bent, kunt u in dit geval terugvallen op uw werkgever en na twee jaar terugvallen op een bestaande wettelijke voorziening. Als DGA of meewerkend echtgenoot draagt u zelf verantwoordelijkheid voor uw inkomen tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Daarom is het verstandig om uzelf te beschermen tegen inkomensverlies met een aov. Bent u zzp websitebouwer, dan kunt u advies krijgen bij uw assurantie-adviseur.

Wanneer bent u als zzp-er websitebouwer arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt ben je als u voor een overgroot deel niet meer kunt werken als websitebouwer. Dat kan komen door ziekte of door een ongeluk. Ook bij een zwangerschap bent u tijdelijk arbeidsongeschikt. Voor de wetgever maakt het geen verschil of het ongeval binnen of buiten werktijd is ontstaan. Zelfs sportongevallen zijn in veruit de meeste gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er websitebouwer kunt dus voor langere tijd arbeidsongeschikt zijn en dit risico op allerlei manieren afdekken.

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid via een website vergelijken en online advies krijgen

Een belangrijk voordeel van vergelijkingswebsites is dat het mogelijk is om via een online rekenmodule de diverse AOV-s te vergelijken. En daarna via een online advies de overeenkomsten tussen de diverse verzekeringen op een rijtje te laten zetten om een gewogen beslissing te kunnen nemen. Veel assurantiekantoren bieden u als websitebouwer de gelegenheid om via de website de arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. ben jegenoegzaam bekend met een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan bieden de meeste verzekeringsmaatschappijen u als websitebouwer de mogelijkheid om eigenhandig een aov af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een websitebouwer

Voor u als zelfstandig ondernemer websitebouwer is het belangrijk om te weten wat een AOV allemaal afdekt. Daarom moet je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Vaste of leeftijdsgebonden premie

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Welke uitsluitingsgronden hanteert de verzekeraar

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie fiscaal te verrekenen

 • Is mijn uitkering fiscaal onbelast

 • Word ik verplicht werk anders dan mijn eigen beroep te aanvaarden

En zo zijn er ook nog andere punten te bedenken die belangrijk zijn bij het afsluiten van een arbeidsongschiktheidsverzekering. Zaken waar je meestal geen antwoord op kunt vinden via de website van een assurantiekantoor.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een websitebouwer

Waarom is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zo belangrijk voor een websitebouwer? DGA-s of meewerkende echtgenoten kunnen geen beroep doen op de ziektewet. Kunt u uw beroep niet meer uitoefenen door een sportongeval of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een korte periode geen inkomsten is meestal nog wel te overbruggen met eigen middelen, maar alles verandert als u als websitebouwer voor geruime tijd niet kunt werken.

Om het wegvallen van uw inkomsten te kunnen compenseren, kun je een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten. Het overgrote deel van de polissen dekken ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U hebt overigens zelf de keuze of u ook dekking tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is zeker een punt dat een specialist u prima kan uitleggen. Het is aan te raden om diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken speciaal omdat deze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor een websitebouwer behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat kost een aov

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor een websitebouwer is meestal niet goedkoop. De hoogte van de premie van de AOV heeft te maken met een aantal punten:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe jonger u bent, des te lager de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe lang wilt u verlies van inkomen zelf dragen?

 • De dekking die u wenst: de premie stijgt bij een meer uitgebreide dekking

Zo ziet u dat een een aantal specifieke punten van invloed zijn op de kosten van een aov. Waar zeker nog iets te winnen valt, is in de fiscaliteit van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een websitebouwer aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verzekert uw eigen inkomen. De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen zakelijke kostenpost en daarom niet op te voeren als uitgave door uw bedrijf. De uitgave van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn echter wel fiscaal te verrekenen binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan uw uitgave voor uw aov verzekering in te vullen onder het kopje “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. U dient zich wel te realiseren dat wanneer u de premie voor uw aov verzekering altijd heeft opgevoerd bij uw inkomen bij uw aangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een bruto uitkering.

Alternatieven voor een aov verzekering zzp en aov verzekering vergelijken

Als eerste heeft u de optie om uzelf als websitebouwer vrijwillig te verzekeren bij het UWV. Start u als ondernemer, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij het UWV. U moet zich direct na de start van uw onderneming melden bij het UWV, uiterlijk binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De fiscaliteit van deze vorm van premie betalen is gelijk aan een normale aov verzekering.

Een tweede optie is om de private vangnetverzekering af te sluiten. Let hier wel op enkele specifieke voorwaarden. Als eerste is dat u op medische gronden geen gewone aov verzekering kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als ondernemer werkzaam mag zijn. Net als bij de vrijwillige verzekering via het UWV is ook hier de premie aftrekbaar.

Een derde optie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met verschillende ondernemers. Dit moet dan een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De verschillende ondernemers storten dan op regelmatige basis een vast bedrag op de rekening van deze schenkkring. Mocht een deelnemer ziek worden, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Als laatste kan ook gekozen worden om als websitebouwer een combinatie op te zetten van een schenkkring met een AOV via een aanbieder van aov verzekeringen. Hier wordt de betaling uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het verlies van inkomen op te vangen en daarna treedt de AOV in werking. Door de langere periode van het eigen risico worden de kosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering sterk verminderd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl