AOV ZZP voor een webwinkel expert

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een webwinkel expert?

Een aov is een soort van polis die een webwinkel expert afsluit om geld te hebben wanneer u ziek bent, of als u invalide wordt of een bedrijfsongeval krijgt. Bijna altijd wordt een dergelijke verzekering afgesloten door mensen met een klein eigen bedrijf. Ook wanneer u een financiering probeert te krijgen voor een eigen appartement wordt in de meeste gevallen een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht voor een webwinkel expert?

Bent u webwinkel expert of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u wellicht binnenkort verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is afgelopen jaar afgesproken in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Op dinsdag 3 maart jl. heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) het advies voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover weten we nu iets over de voorgenomen verplichting aan onder andere webwinkel experts.

Ik ben zzp webwinkel expert, heb ik dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wanneer u als zzp webwinkel expert of meewerkend echtgenoot arbeidsongeschikt raakt, kunnen uw inkomsten voor een aanzienlijk deel wegvallen. Wanneer u in loondienst bent, kunt u in dit geval een beroep doen op uw werkgever en na 24 maanden automatisch een bestaande wettelijke voorziening. Als zelfstandige ondernemer of meewerkend echtgenoot draagt u zelf verantwoordelijkheid voor uw inkomen tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Van belang is het daarom om uzelf tegen inkomensverlies met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bent u zzp webwinkel expert, dan kunt u advies krijgen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer ben je als zzp-er webwinkel expert arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt bent u als je in het geheel niet meer kunt werken als internet ondernemer. Dat kan gebeurt zijn door ziekte of door een ongeluk. Ook bij een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Hierbij maakt het geen verschil of de ziekte werkgerelateerd is. Zelfs sportongevallen zijn in veruit de meeste gevallen verzekerd. U ziet, als zzp-er webwinkel expert kunt dus voor onbepaalde tijd niet tot arbeid in staat zijn en dit risico op verschillende manieren afdekken.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering online vergelijken en online advies krijgen

Het grote voordeel van via de computer vergelijken is dat het mogelijk is om via een online rekenmodule de meerdere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen naast elkaar te zetten. En daarna via een online adviseur het onderscheid tussen de verschillende verzekeringen te kunnen overzien om een gewogen beslissing te kunnen nemen. Bijna alle assurantiekantoren bieden u als webwinkel expert de optie om via hun website de AOV af te sluiten. Heb jij de nodige kennis van een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan hebben het merendeel van de verzekeringsmaatschappijen u als webwinkel expert de mogelijkheid om eigenhandig een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een webwinkel expert

Voor jou als zzp-er webwinkel expert is het van belang om te weten wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering allemaal afdekt. Daarom kun je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Wil ik per maand of per jaar een uitkering ontvangen

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Heb ik vrije keuze in behandelaars

 • Zijn alleen bedrijfsongevallen verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Wie bepaalt mijn percentage arbeidsongeschiktheid

 • Is mijn premie fiscaal te verrekenen

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Moet ik passend werk accepteren

En zo zijn er ook nog andere punten te bedenken die belangrijk zijn bij het afsluiten van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Vragen waar je niet altijd direct een antwoord op kunt vinden via de online omgeving van een verzekeringsmaatschappij.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een webwinkel expert

Waarom is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zo belangrijk voor een webwinkel expert? Zelfstandig ondernemers of meewerkende echtgenoten zijn niet verzekerd via de ziektewet. Kunt u uw beroep niet meer uitoefenen door een sportongeval of ziekte, dan vallen de inkomsten weg. Een kortere periode niet kunnen werken is veelal nog wel te overbruggen met reserves, maar de financiele situatie verandert als u als webwinkel expert voor geruime tijd uw beroep niet kunt uitoefenen.

Om het wegvallen van uw inkomsten te kunnen compenseren, kun je een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten. De meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen geven dekking tegen ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U kunt overigens zelf kiezen of je ook dekking tegen psychische aandoeningen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering laat opnemen. Dit is typisch een onderwerp dat een adviseur u prima kan uitleggen. Het is verstandig om verschillende AOV verzekeringen te vergelijken specifiek omdat deze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor een webwinkel expert behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat zijn de kosten voor een aov verzekering

Een aov voor een webwinkel expert is vaak niet goedkoop. Hoe hoog de premie is van de aov verzekering heeft te maken met een aantal punten:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe jonger u bent, des te lager de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe lang wilt u verlies van inkomen zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer uitgebreide dekking

U merkt dat een een aantal specifieke punten direct invloed hebben op de premie van een aov. Waar misschien nog iets te winnen valt, is in de fiscale afwikkeling van de aov polis.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een webwinkel expert aftrekbaar, aov berekenen, een aov afsluiten

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verzekert uw persoonlijke inkomen. De uitgave voor deze verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is geen bedrijfsmatige uitgave en daarom niet op te voeren als uitgave voor uw bedrijf. De premie van uw aov verzekering zijn echter wel fiscaal te verrekenen binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan uw premie voor uw aov in te vullen onder het kopje “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Bedenk echter wel dat wanneer u de premie voor uw aov altijd heeft opgevoerd bij uw inkomen bij uw aangifte, de eventuele uitkering ook belast is. Dit betekent een bruto uitkering.

Andere oplossingen voor een aov zzp en aov vergelijken

Als eerste heeft u de mogelijkheid om uzelf als webwinkel expert uit vrije wil te verzekeren bij het UWV. Start u als ondernemer, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten bij het UWV. U moet zich direct na de start van uw onderneming melden bij het UWV, uiterlijk binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werkgever of uitkering is gestopt. De fiscaliteit van deze vorm van premie betalen is gelijk aan een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een tweede mogelijkheid is om de private vangnetverzekering af te sluiten. Er gelden hier wel enkele specifieke voorwaarden. Als eerste is dat u vanwege medische redenen geen normale aov kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als zelfstandig ondernemer werkzaam mag zijn. Gelijk aan de de voorgaande mogelijkheid via het UWV is ook hier de premie aftrekbaar.

Een derde optie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met verschillende ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De verschillende ondernemers storten dan regelmatig een vast bedrag op de rekening van deze vereniging. Wordt een van de deelnemers ziek, kan hij of zij rekenen op een maandelijkse uitkering (schenking) uit de ontstane reserve.

Als laatste kan ook gekozen worden om als webwinkel expert een combinatie op te zetten van een schenkkring met een aov verzekering via een aanbieder van aov verzekeringen. Hier wordt de uitkering uit de ontstane buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het verlies van inkomen op te vangen en daarna treedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering in werking. Door de lange periode van het eigen risico wordt de premie van de aov verzekering sterk verminderd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl