AOV ZZP voor een begeleider (zorg)

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een begeleider (in de zorg)?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een soort van polis die een begeleider (in de zorg) afsluit om geld te hebben wanneer u ziek bent, of als u invalide wordt of een ongeluk krijgt. Meestal wordt dit soort verzekering afgesloten door mensen met een klein eigen bedrijf. Ook wanneer u een financiering probeert te krijgen voor een eigen woning wordt vaak een aov afgesloten.

Is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verplicht voor een begeleider (in de zorg)?

Bent u begeleider (in de zorg) of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u hoogstwaarschijnlijk op korte termijn verplicht om een verzekeringspolis af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is aan het eind van 2019 opgenomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Op dinsdag 3 maart jl. heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) de aanbeveling voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover weten we nu iets over de voorgenomen verplichting aan onder andere begeleider (in de zorg)s.

Heeft u als begeleider (in de zorg) een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wanneer u als zzp begeleider (in de zorg) of meewerkend echtgenoot arbeidsongeschikt raakt, kan uw inkomen voor een aanzienlijk deel wegvallen. Als werknemers kunt u in dit geval terugvallen op het bedrijf waar u werkt en na 24 maanden terugvallen op de WIA. Als zelfstandige ondernemer of meewerkend echtgenoot moet u zelf zorgen voor uw inkomen tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Wees daarom verstandig en bescherm uzelf tegen verlies van uw inkomsten met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bent u zzp begeleider (in de zorg), dan kunt u advies inwinnen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer bent u als zzp-er begeleider (in de zorg) arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt bent u als je voor een overgroot deel niet meer kunt werken als begeleider (in de zorg). Dat kan komen door ziekte of door een ongeval. Ook bij een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Hierbij maakt het geen verschil of de arbeidsongeschiktheid met uw werk te maken heeft. Zelfs sportongevallen zijn in veel gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er begeleider (in de zorg) kunt dus voor langere tijd arbeidsongeschikt zijn en dit ongemak op verschillende manieren afdekken.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een website vergelijken en online advies krijgen

Een belangrijk voordeel van via de computer vergelijken is dat het mogelijk is om via een online rekenmodule de meerdere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te bekijken. En daarna via een online adviseur de overeenkomsten tussen de verschillende verzekeringen duidelijk te krijgen om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen. Bijna alle verzekeringsmaatschappijen bieden u als begeleider (in de zorg) de mogelijkheid om via de computer de AOV in orde te maken. Bent u voldoende bekend met een AOV? Dan hebben de meeste aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen u als begeleider (in de zorg) de mogelijkheid om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering in orde te maken.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een begeleider (in de zorg)

Voor jou als zzp-er begeleider (in de zorg) is het belangrijk om te weten wat een AOV allemaal afdekt. Daarom kun je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Vaste of leeftijdsgebonden premie

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Wat is mijn eigen risico termijn

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Heb ik vrije keuze in behandelaars

 • Zijn alleen bedrijfsongevallen verzekerd

 • Kan ik deze AOV zonder tussenpersoon afsluiten

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie fiscaal te verrekenen

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Word ik verplicht werk anders dan mijn eigen beroep te aanvaarden

En zo zijn er ook nog andere punten te bedenken die mee wegen bij het afsluiten van een arbeidsongschiktheidsverzekering. Vragen waar je meestal geen antwoord op kunt vinden via de online omgeving van een verzekeraar.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een begeleider (in de zorg)

Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo belangrijk voor een begeleider (in de zorg)? Zelfstandig ondernemers of meewerkende echtgenoten kunnen geen beroep doen op de ziektewet. Kunt u niet meer werken door een bedrijfsongeval of ziekte, dan vallen de inkomsten weg. Een kortere tijd geen inkomen is veelal nog wel te overbruggen met reserves, maar alles verandert als u als begeleider (in de zorg) voor lange tijd niet aan de slag kunt.

Om wegvallende inkomsten te ondervangen, kun je een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten. De meeste verzekeringen verzekeren ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U hebt overigens zelf de keuze of je ook dekking tegen psychische aandoeningen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering laat opnemen. Dit is typisch een onderwerp dat een specialist u perfect kan uitleggen. Het is absoluut noodzakelijk om verschillende AOV verzekeringen te vergelijken speciaal omdat deze aov verzekeringen voor een begeleider (in de zorg) behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een aov verzekering voor een begeleider (in de zorg) is in de meeste gevallen niet goedkoop. De hoogte van de premie van de AOV is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld fysieke klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe lang wilt u verlies van inkomen zelf dragen?

 • De dekking die u wenst: de premie stijgt bij een meer uitgebreide dekking

Zo ziet u dat een een aantal specifieke punten direct invloed hebben op de kosten van een aov. Waar zeker nog iets te winnen is, is in de fiscale afwikkeling van de aov verzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een begeleider (in de zorg) aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert uw persoonlijke inkomen. De uitgave voor deze verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is geen zakelijke uitgave en daarom niet op te voeren als uitgave door uw onderneming. De kosten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn echter wel aftrekbaar op uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan uw uitgave voor uw aov verzekering aan te geven onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Let er wel op dat wanneer u de premie voor uw aov verzekering altijd heeft afgetrokken van uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een bruto uitkering.

Andere oplossingen voor een aov verzekering zzp en aov verzekering vergelijken

Als eerste heeft u de optie om uzelf als begeleider (in de zorg) uit vrije wil te verzekeren via het UWV. Start u als ondernemer, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een aov verzekering afsluiten bij het UWV. U dient zich binnen 13 weken aan te melden nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werkgever of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan een normale aov verzekering.

Een tweede optie is om de private vangnetverzekering af te sluiten. Hiervoor gelden enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u op medische gronden geen normale aov verzekering kunt afsluiten. En de tweede voorwaarde is dat u niet langer dan 15 maanden als ondernemer werkzaam mag zijn. Net als bij de vrijwillige verzekering via het UWV is ook nu de premie fiscaal te verrekenen.

Een derde optie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met gelijkgestemde ondernemers. Dit moet dan een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De deelnemende ondernemers storten dan regelmatig een vast bedrag op de rekening van deze vereniging. Valt een ondernemer uit door ziekte of ongeval, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de ontstane reserve.

Als laatste kan ook gekozen worden om als begeleider (in de zorg) een combinatie te maken van een schenkkring met een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een aanbieder van aov verzekeringen. Hier wordt de tegemoetkoming uit de ontstane buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren van het inkomensverlies op te vangen en daarna treedt de aov verzekering in werking. Door de lange periode van het eigen risico worden de kosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl