AOV ZZP voor een zorgmedewerker

Wat is een aov voor een zorgmedewerker?

Een aov is een soort van polis die een zorgmedewerker afsluit om een inkomen te hebben wanneer u ziek bent, of als u invalide wordt of een ongeluk krijgt. Bijna altijd wordt dit soort verzekering aangekocht door mensen met een klein eigen bedrijf. Ook wanneer u geld wilt lenen voor een eigen woning wordt bijna altijd een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

Is een AOV verplicht voor een zorgmedewerker?

Bent u zorgmedewerker of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u waarschijnlijk binnen korte tijd verplicht om een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is vorig jaar opgenomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Begin maart 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) de aanbeveling voor een verplichte aov voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover weten we nu iets over de voorgenomen verplichting aan onder andere zorgmedewerkers.

Heb ik als zzp-er zorgmedewerker een AOV nodig?

Wanneer u als zzp zorgmedewerker of meewerkend echtgenoot betrokken raakt bij een ernstig ongeluk, kan uw inkomen voor een groot deel wegvallen. Bent u in loondienst, dan kunt u in dit geval terugvallen op uw werkgever en na 2 x 12 maanden terugvallen op een bestaande wettelijke voorziening. Als een vrije beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenoot bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Van belang is het daarom om uzelf tegen inkomensverlies met een aov. Bent u zzp zorgmedewerker, dan kunt u advies krijgen bij uw assurantie-adviseur.

Wanneer ben je als zzp-er zorgmedewerker arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt ben je als u voor een overgroot deel niet meer kunt werken als internet ondernemer. Dat kan komen door ziekte of door een ongeluk. Ook bij een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Hierbij maakt het geen verschil of het ongeval binnen of buiten werktijd is ontstaan. Zelfs ongevallen buiten het werk zijn in de meeste gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er zorgmedewerker kunt dus voor langere tijd niet geschikt voor arbeid zijn en dit ongemak op allerlei manieren afdekken.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering online vergelijken en online advies krijgen

Een van de grote voordelen van online vergelijken is het gemak om via een online rekenmodule de verscheidene arbeidsongeschiktheidsverzekeringen naast elkaar te zetten. En daarna via een online advies de overeenkomsten tussen de verschillende verzekeringen duidelijk te krijgen om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. De meeste tussenpersonen geven u als zorgmedewerker de optie om via de computer de AOV af te sluiten. ben jevoldoende bekend met een AOV? Dan bieden de meeste aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen u als zorgmedewerker de mogelijkheid om online een aov af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een zorgmedewerker

Voor jou als zelfstandig ondernemer zorgmedewerker is het belangrijk om te weten wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering allemaal afdekt. Daarom moet je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Wil ik per maand of per jaar een uitkering ontvangen

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn alleen bedrijfsongevallen verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Word ik verplicht werk anders dan mijn eigen beroep te aanvaarden

En zo zijn er meerdere punten te bedenken die van belang zijn bij het aanvragen van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Vragen waar je niet altijd direct een antwoord op kunt vinden via de online omgeving van een tussenpersoon.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een zorgmedewerker

Waarom is een aov zo belangrijk voor een zorgmedewerker? Zzp-ers of meewerkende echtgenoten zijn niet verzekerd via de ziektewet. Kunt u niet meer werken door een bedrijfsongeval of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een korte tijd geen inkomsten is meestal nog wel te overbruggen met reserves, maar het toekomstperspectief verandert als u als zorgmedewerker voor lange tijd niet aan de slag kunt.

Om gederfde inkomsten op te vangen, is het mogelijk om een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten. De meeste verzekeringen verzekeren ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U kunt overigens zelf kiezen of u ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is zeker een punt dat een adviseur u perfect kan uitleggen. Het is aan te raden om diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken specifiek omdat dit soort polissen voor een zorgmedewerker behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een zorgmedewerker is in de meeste gevallen aardig/stevig aan de prijs. De hoogte van de premie van de AOV is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld fysieke klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort wilt u verlies van inkomen zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer complexe dekking

U merkt dat een een aantal specifieke punten direct invloed hebben op de premie van een aov. Waar zeker nog iets te winnen is, is in de fiscaliteit van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een zorgmedewerker aftrekbaar, aov berekenen, een aov afsluiten

Een aov verzekert uw persoonlijke inkomen. De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen zakelijke kostenpost en daarom niet aftrekbaar als uitgave uw bedrijf. De uitgave van uw aov verzekering zijn echter wel aftrekbaar binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan uw uitgave voor uw aov verzekering aan te geven onder het kopje “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. U dient zich wel te realiseren dat wanneer u de betalingen voor uw aov verzekering altijd heeft opgevoerd bij uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een bruto uitkering.

Andere oplossingen voor een aov zzp en aov verzekering vergelijken

Als eerste heeft u de mogelijkheid om uzelf als zorgmedewerker uit vrije wil te verzekeren bij het UWV. Start u een eigen bedrijf, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij het UWV. U meldt zich aan bij UWV binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werkgever of uitkering is gestopt. De fiscaliteit van deze vorm van premie betalen is gelijk aan een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een tweede optie is om de private vangnetverzekering af te sluiten. Let hier wel op enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u op medische gronden geen gewone aov verzekering kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als zelfstandig ondernemer werkzaam mag zijn. Gelijk aan de de eerste optie via het UWV is ook hier de premie fiscaal te verrekenen.

Een derde optie is om een onderlinge schenkkring op te richten met gelijkgestemde ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De verschillende ondernemers storten dan regelmatig een vast bedrag op de rekening van deze schenkkring. Wordt een van de deelnemers ziek, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de ontstane reserve.

Er is ook nog de mogelijkheid om als zorgmedewerker een combinatie te maken van een schenkkring met een AOV via een verzekeringsmaatschappij. Hier wordt de schenking uit de ontstane buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren van het inkomensverlies op te vangen en daarna treedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering in werking. Door de verlengde periode van het eigen risico wordt de premie van de aov verzekering sterk verminderd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl