Een passende AOV voor een zzp-er

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een soort van polis die u afsluit om een inkomen te hebben als u langere tijd ziek bent, of als u invalide wordt of een bedrijfsongeval krijgt. Bijna altijd wordt dit soort verzekering afgesloten door mensen met een eigen onderneming. Maar ook bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een eigen woning wordt in de meeste gevallen een aov afgesloten.

Moet ik een AOV hebben

Bent u een vrije beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u waarschijnlijk binnen korte tijd verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is in de laatste maanden voor de jaarwisseling tot stand gekomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Begin maart 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) het advies voor een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover het advies aan de regering.

Heb ik als zzp-er een AOV nodig?

Wanneer u als een vrije beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenoot een ongeluk krijgt waardoor u uw beroep niet meer kunt uitoefenen, kunnen uw inkomsten voor een groot deel wegvallen. Wanneer u in loondienst bent, kunt u in dit geval terecht bij het bedrijf waar u werkt en na 24 maanden automatisch een bestaande wettelijke voorziening. Als DGA of meewerkend echtgenoot draagt u zelf verantwoordelijkheid voor uw inkomen tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Van belang is het daarom om uzelf tegen verlies van inkomen met een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Advies kunt u krijgen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt ben je als u deels niet meer kunt werken. Dat kan komen door ziekte of door een ongeluk. Maar ook bij bijvoorbeeld een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Het maakt niet uit of de arbeidsongeschiktheid binnen of buiten werktijd is ontstaan. Ook sportongevallen zijn in bijna alle gevallen verzekerd. U ziet, u kunt dus voor onbepaalde tijd arbeidsongeschikt zijn en dit ongemak op verschillende manieren afdekken.

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid via een vergelijkingssite vergelijken en online advies zoeken

Een belangrijk voordeel van via de computer vergelijken is het gemak om via een online rekenmodule de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken. En daarna via een online adviseur het onderscheid tussen de verschillende verzekeringen op een rijtje te laten zetten om een gefundeerde aankoop te kunnen doen. De meeste tussenpersonen bieden u de gelegenheid om via de computer de AOV in orde te maken. Heeft u voldoende kennis van een een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid? Dan bieden veel aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen u de mogelijkheid om eigenhandig een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid in orde te maken.

AOV verzekering ZZP vergelijken

Voor u als DGA is het van belang om te weten wat een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid allemaal afdekt. Daarom kun je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Welke uitsluitingsgronden hanteert de verzekeraar

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn alleen bedrijfsongevallen verzekerd

 • Kan ik deze AOV zonder tussenpersoon afsluiten

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal onbelast

 • Moet ik passend werk accepteren

En zo zijn er ook nog andere punten te bedenken die mee wegen bij het afsluiten van een arbeidsongschiktheidsverzekering. Vragen waar je niet altijd direct een antwoord op kunt vinden via de website van een verzekeringsmaatschappij.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten

Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo belangrijk? DGA-s of meewerkende echtgenoten hebben geen vangnet zoals de ziektewet. Kunt u niet meer werken door een bedrijfsongeval of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een kortere periode niet kunnen werken is meestal nog wel te overbruggen met eigen middelen, maar de financiele toekomst verandert als u voor lange tijd niet aan de slag kunt.

Om gederfde inkomsten op te vangen, kunt u een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten. De meeste verzekeringen geven dekking tegen ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U kunt overigens zelf kiezen of u ook dekking tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is typisch een punt dat een specialist u perfect kan uitleggen. Het is absoluut noodzakelijk om meerdere AOV verzekeringen te vergelijken specifiek omdat dit soort verzekeringen behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een aov verzekering is in de meeste gevallen niet goedkoop. Hoe hoog de premie is van de arbeidsongeschiktheidsverzekering hangt af van een aantal punten:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe lang kunt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u wenst: de premie stijgt bij een meer complexe dekking

Zo kunt u zien dat een groot aantal factoren van invloed zijn op de kosten van een aov verzekering. Waar wellicht nog iets te winnen is, is in de fiscale afwikkeling van de aov polis.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert uw persoonlijke inkomen. De kosten van deze aov verzekering is geen bedrijfsmatige kostenpost en daarom niet op te voeren als uitgave voor uw bedrijf. De premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn echter wel fiscaal te verrekenen binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U dient dan uw uitgave voor uw aov verzekering aan te geven onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Let er wel op dat wanneer u de premie voor uw aov verzekering altijd heeft afgetrokken van uw inkomen bij uw aangifte, de eventuele uitkering ook belast is. Dit betekent een belastbare uitkering.

Alternatieven voor een aov verzekering zzp en aov verzekering vergelijken

Als eerste heeft u de optie om uzelf uit vrije wil te verzekeren bij het UWV. Start u als ondernemer, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een aov verzekering afsluiten bij het UWV. U dient zich binnen 13 weken aan te melden nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan een normale AOV.

Een tweede optie is om de private vangnetverzekering af te sluiten. Hiervoor gelden enkele specifieke voorwaarden. Als eerste is dat u op medische gronden geen normale aov verzekering kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als zelfstandige werkzaam mag zijn. Gelijk aan de vrijwillige verzekering via het UWV is ook nu de premie fiscaal te verrekenen.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te richten met verschillende ondernemers. Dit moet dan een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De gezamenlijke ondernemers storten dan maandelijks een zeker bedrag op de rekening van deze vereniging. Valt een ondernemer uit door ziekte of ongeval, kan hij of zij rekenen op een maandelijkse uitkering (schenking) uit de ontstane reserve.

Er is ook nog de mogelijkheid om een combinatie op te zetten van een schenkkring met een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een tussenpersoon. Hier wordt de schenking uit de ontstane buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren van het inkomensverlies op te vangen en daarna treedt de AOV in werking. Door de verlengde periode van het eigen risico wordt de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering sterk verminderd.

Ontvang 3 onafhankelijke AOV offertes

Bespaar tot 40% in 2 minuten

Copyright 2006 - 2021 | De-goedkoopste-aov.nl