Waar vind je een AOV verzekering specialist?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die u afsluit om inkomsten te hebben wanneer u ziek bent, of als u mindervalide wordt of een bedrijfsongeval krijgt. In de meeste gevallen wordt een dergelijke verzekering aangekocht door mensen met een klein eigen bedrijf. Maar ook bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een eigen appartement wordt bijna altijd een aov afgesloten.

Is een AOV verplicht?

Bent u een vrije beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u wellicht op korte termijn verplicht om een verzekeringspolis af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is afgelopen jaar opgenomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. In de eerste week van maart heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) de aanbeveling voor een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover het advies aan de regering.

Heeft u als zzp-er een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wanneer u als een vrije beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenoot een ongeluk krijgt waardoor u uw beroep niet meer kunt uitoefenen, kunnen uw inkomsten voor een aanzienlijk deel wegvallen. Bent u in loondienst, dan kunt u in dit geval terecht bij uw werkgever en na twee jaar terugvallen op de WIA. Als DGA of meewerkend echtgenoot moet u zelf zorgen voor uw inkomen in het geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Van belang is het daarom om uzelf tegen verlies van uw inkomsten met een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Advies krijgt u bij uw assurantie-adviseur.

Wanneer ben ik arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt ben je als je in het geheel niet meer kunt werken. Dat kan komen door ziekte of door een ongeluk. Maar ook bij bijvoorbeeld een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Voor de wetgever maakt het geen verschil of de arbeidsongeschiktheid binnen of buiten werktijd is ontstaan. Zelfs ongevallen buiten het werk zijn in veruit de meeste gevallen verzekerd. U ziet, u kunt dus voor langere tijd arbeidsongeschikt zijn en dit ongemak op verschillende manieren afdekken.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering online vergelijken en online advies krijgen

Een van de grote voordelen van via de computer vergelijken is de mogelijkheid via een online rekenmodule de diverse AOV-s te vergelijken. En daarna via een online advies het onderscheid tussen de diverse verzekeringen duidelijk te krijgen om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen. Bijna alle verzekeringsmaatschappijen geven u de optie om via de computer de AOV in orde te maken. Bent u voldoende bekend met een een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid? Dan bieden veel verzekeringskantoren u de mogelijkheid om zelf een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid in orde te maken.

AOV verzekering ZZP vergelijken

Voor u als zzp-er is het van belang om te weten wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering allemaal afdekt. Daarom moet je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Wat is mijn eigen risico termijn

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Heb ik vrije keuze in behandelaars

 • Zijn alleen bedrijfsongevallen verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Wie bepaalt mijn percentage arbeidsongeschiktheid

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal onbelast

 • Word ik verplicht werk anders dan mijn eigen beroep te aanvaarden

En zo zijn er ook nog andere punten te bedenken die mee tellen bij het afsluiten van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Zaken waar je meestal geen antwoord op kunt vinden via de online omgeving van een verzekeraar.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten

Waarom is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zo belangrijk? DGA-s of meewerkende echtgenoten kunnen geen beroep doen op de ziektewet. Raakt u arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval of ziekte, dan vallen de inkomsten weg. Een korte tijd geen inkomen is veelal nog wel op te vangen met eigen middelen, maar de financiele situatie verandert als u voor langere tijd niet kunt werken.

Om het wegvallen van uw inkomsten op te vangen, kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Verreweg de meeste polissen dekken ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U hebt overigens zelf de keuze of je ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering laat opnemen. Dit is typisch een onderwerp dat een specialist u prima kan uitleggen. Het is aan te raden om verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen|verschillende AOV verzekeringen} te vergelijken specifiek omdat deze aov verzekeringen aanzienlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat zijn de kosten voor een aov verzekering

Een aov is over het algemeen best prijzig. De hoogte van de premie van de AOV is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld fysieke klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe lang wilt u verlies van inkomen zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer uitgebreide dekking

U merkt dat een groot aantal factoren van invloed zijn op de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waar wellicht nog iets te winnen is, is in de fiscaliteit van de aov polis.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar, aov berekenen, een aov afsluiten

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verzekert uw eigen inkomen. De kosten van deze aov verzekering is geen bedrijfsmatige kostenpost en daarom niet aftrekbaar als uitgave uw onderneming. De kosten van uw AOV zijn echter wel aftrekbaar op uw aangifte inkomstenbelasting. U dient dan uw premie voor uw aov verzekering aan te geven onder het kopje “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Bedenk echter wel dat wanneer u de premie voor uw aov verzekering altijd heeft opgevoerd bij uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast is. Dit betekent een belastbare uitkering.

Alternatieven voor een aov verzekering zzp en aov verzekering vergelijken

Als eerste heeft u de optie om uzelf uit vrije wil te verzekeren bij het UWV. Als u een eigen bedrijf begint, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten bij het UWV. U meldt zich aan bij UWV binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De fiscaliteit van deze vorm van premie betalen is gelijk aan een normale aov verzekering.

Een tweede mogelijkheid is om de private vangnetverzekering af te sluiten. Er gelden hier wel enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u op medische gronden geen gewone aov verzekering kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als zelfstandig ondernemer werkzaam mag zijn. Net als bij de de vorige optie via het UWV is ook nu de premie aftrekbaar.

Een derde optie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met verschillende ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De deelnemende ondernemers storten dan op regelmatige basis een vast bedrag op de rekening van deze vereniging. Mocht een deelnemer ziek worden, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de ontstane reserve.

Als laatste kan ook gekozen worden om een combinatie op te zetten van een schenkkring met een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een aanbieder van aov verzekeringen. Hier wordt de schenking uit de ontstane buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren van het inkomensverlies op te vangen en daarna treedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering in werking. Door de lange periode van het eigen risico worden de kosten van de aov verzekering sterk gereduceerd.

AOV offertes door onafhankelijke adviseurs

Bespaar tot 40% in 2 minuten

Copyright 2006 - 2021 | De-goedkoopste-aov.nl